Predavatelji | GOSS2019
Massimo Makovac, Xaliopea

je CEO in ustanovitelj podjetja Xaliopea d.o.o. Ukvarja se s procesnimi, projektnimi in organizacijskimi premiki v podjetjih, večinoma v B2B industrijskem poslovnem segmentu. Storitve podjetja so projektne narave, z direktnim upravljanjem sprememb pri povečevanju učinkovitosti procesov prodaje, dobavne verige in organizacijske povezanosti. O kakovostni oskrbovalni verigi govorimo takrat, ko le ta dosega oziroma presega pričakovanja kupca, ob hkratnih znižanih stroških v primerjavi s klasičnimi pristopi v panogi. Življenjski moto: Postavimo delo na mesto, ki si ga zasluži! Ugotovljeno je, da delfini z igro zaposlijo svojo inteligenco, v našem okolju pa prepogosto zaposleni in delodajalci delo enačijo zgolj s služenjem plače.

Laurent Van Aert, Admiral Dynamics (BE)

prihaja iz Belgije, je izkušeni strokovnjak za sistem CRM in svetovalec pri ustvarjanju učinkovite povezave IT-sistema s prodajnim in marketinškim procesom. V podjetju Admiral Dynamics deluje kot svetovalec pri implementaciji sistema CRM, upravljanja s podatki in poslovne analitike.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Rok Pirnat, B2

je specialist za BI (ang. business intelligence) in svetovalec za razvoj pametnih organizacij. V sklopu predavanja vas bo seznanil, kako lahko danes presejemo množino vseh poslovnih podatkov in pridobimo res le tiste najbolj koristne. Poudaril bo ključne dejavnike kakovosti: nadzor, spremljanje, analiziranje in hitro ukrepanje. Pravočasne in prave informacije so namreč ključ do preprečevanja težav.

Boris Kalin, Saop

je strokovnjak za področje koordinacije poslovnih funkcij znotraj proizvodnih in trgovskih podjetij. Ima več kot 30 let izkušenj iz vodenja proizvodnje, ki jih je med drugim pridobival v podjetjih Fructal in Incom. Danes v podjetju Saop svetuje različnim slovenskim proizvodnim, trgovskim in storitvenim podjetjem na področju organizacije dela, vodenja kakovosti, optimizacije in implementacije informacijskih sistemov v podjetjih.

Sabina Đuvelek, Taktika plus

je univ. dipl. psihologinja, ki se že več let strokovno ukvarja s coachingom in razvojem drugih programov, ki spodbujajo proaktivnost in učinkovitost zaposlenih. Podjetja, ki uvajajo spremembe v poslovanje, vplivajo tudi na vedenje zaposlenih. Pri svojem delu poskuša vplivati in motivirati zaposlene, da lažje razumejo pomen sprememb in se na njih ustrezno pripravijo. Na predavanju bo osvetlila ključne točke, kjer lahko pride do največjih “težav” pri vpeljevanju sprememb v podjetje, kako zaposlene usmeriti v tok sprememb in kdaj začeti.

Peter Zorko, ZZI

je vodja prodaje na ZZI d.o.o. z dolgoletnimi izkušnjami na področju elektronskega poslovanja in digitalizacije zunanjih procesov organizacij.

Miha Gantar

je vodja sistemskih rešitev v podjetju LEOSS d.o.o. Specialist s področja digitalizacije logističnih procesov, uvedbe novih tehnologij za učinkovitejše poslovanje in integracijo sistemov.

 

Zgodnje prijave

do 13. 9. 2019!

Prijava Vprašajte nas