Predavatelji | GOSS2019
Massimo Makovac, Xaliopea

je CEO in ustanovitelj podjetja Xaliopea d.o.o. Ukvarja se s procesnimi, projektnimi in organizacijskimi premiki v podjetjih, večinoma v B2B industrijskem poslovnem segmentu. Storitve podjetja so projektne narave, z direktnim upravljanjem sprememb pri povečevanju učinkovitosti procesov prodaje, dobavne verige in organizacijske povezanosti. O kakovostni oskrbovalni verigi govorimo takrat, ko le ta dosega oziroma presega pričakovanja kupca, ob hkratnih znižanih stroških v primerjavi s klasičnimi pristopi v panogi. Življenjski moto: Postavimo delo na mesto, ki si ga zasluži! Ugotovljeno je, da delfini z igro zaposlijo svojo inteligenco, v našem okolju pa prepogosto zaposleni in delodajalci delo enačijo zgolj s služenjem plače.

Boris Kalin, Saop

je strokovnjak za področje koordinacije poslovnih funkcij znotraj proizvodnih in trgovskih podjetij. Ima več kot 30 let izkušenj iz vodenja proizvodnje, ki jih je med drugim pridobival v podjetjih Fructal in Incom. Danes v podjetju Saop svetuje različnim slovenskim proizvodnim, trgovskim in storitvenim podjetjem na področju organizacije dela, vodenja kakovosti, optimizacije in implementacije informacijskih sistemov v podjetjih.

Sabina Đuvelek, Taktika plus

je univ. dipl. psihologinja, ki se že več let strokovno ukvarja s coachingom in razvojem drugih programov, ki spodbujajo proaktivnost in učinkovitost zaposlenih. Podjetja, ki uvajajo spremembe v poslovanje, vplivajo tudi na vedenje zaposlenih. Pri svojem delu poskuša vplivati in motivirati zaposlene, da lažje razumejo pomen sprememb in se na njih ustrezno pripravijo. Na predavanju bo osvetlila ključne točke, kjer lahko pride do največjih “težav” pri vpeljevanju sprememb v podjetje, kako zaposlene usmeriti v tok sprememb in kdaj začeti.

Laurent Van Aert, Admiral Dynamics (BE)

prihaja iz Belgije, je izkušeni strokovnjak za sistem CRM in svetovalec pri ustvarjanju učinkovite povezave IT-sistema s prodajnim in marketinškim procesom. V podjetju Admiral Dynamics deluje kot svetovalec pri implementaciji sistema CRM, upravljanja s podatki in poslovne analitike.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Peter Zorko, ZZI

je vodja prodaje na ZZI d.o.o. z dolgoletnimi izkušnjami na področju elektronskega poslovanja in digitalizacije zunanjih procesov organizacij.

Dr. Jure Erjavec, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

je docent in vodja magistrskega programa Poslovna logistika na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Raziskovalno in strokovno se ukvarja s področji managementa oskrbovalnih verig, poslovno logistiko in digitalno preobrazbo organizacij. Bil je vodja ali sodelavec pri številnih svetovalnih projektih, v zadnjem času predvsem s področja poslovne analitike, logistike, privzemanja tehnologij in managementa upravljanja s tveganji.

Rok Pirnat, B2

je dolgoletni sodelavec v podjetju B2, specialist za BI in svetovalec za razvoj pametnih organizacij. V sklopu njegovega predavanja se boste seznanili s pomenom BI-ja za organizacije in kako vam lahko pomaga pri spremljanju oskrbovalne verige. Med ključne dejavnike kakovostne oskrbovalne verige spadajo nadzor, spremljanje, analiziranje in hitro ukrepanje. Ažurnost, točnost informacij in prave informacije so ključ do preprečevanja težav.

Miha Gantar

je vodja sistemskih rešitev v podjetju Leoss d.o.o. Specialist s področja digitalizacije logističnih procesov, uvedbe novih tehnologij za učinkovitejše poslovanje in integracijo sistemov.

 

Zgodnje prijave

do 30. 7. 2019!

Prijava Vprašajte nas