Prijava in cene | eGOSS20

 

 

EARLY BIRD
120 € + DDV

Za prijave do 30. 8. 2020.
Vključena so 4 spletna srečanja
+ zaključni dogodek v živo.

REDNA CENA
160 € + DDV

Za prijave po 30. 8. 2020.
Vključena so 4 spletna srečanja
+ zaključni dogodek v živo.

1 DAN
90 € + DDV

Za udeležbo na enem od
petih terminov konference.

Prijavite se na dogodek

 

 

 

Podpirajo nas