Program | GOSS2019

 

     

8.30–9.00

Registracija in kava

 

 

 

1. SODELUJTE

Izzivi in optimizacija oskrbovalne verige = obvladovanje sprememb

 

 

 

9.00–9.15

Uvodni nagovor
Petra Šinigoj, Saop
    

9.15–10.00

Uspeh z nasmehom oziroma kdaj sem se začel zares ukvarjati z oskrbovalno verigo?

Massimo Makovac, Xaliopea
  

Na predavanju vam bodo predstavljeni primeri iz prakse, skozi katere boste spoznali tri ključne dejavnike uspeha vsakega podjetja ter kako upravljanje oskrbovalne verige podpira uspeh podjetja.

 • Kakšne koristi lahko prinaša upravljanje oskrbovalne verige poleg stroškovnih?
 • Ali je upravljanje oskrbovalne verige proces, namenjen samo  velikim podjetjem?
 • Kako lahko postane upravljanje oskrbovalne verige konkurenčna prednost?
 • Je mogoče upravljanje oskrbovalne verige tisto kar manjka v vašem poslovnem modelu, da stvari “stečejo kot po maslu”?

 

10.00–10.45

Digitalizacija oskrbovalne verige v podjetju Petrič d.o.o. in pomen obvladovanja sprememb ob uvajanju novosti.

Boris Kalin, Saop

 • Pomen procesnega svetovanja pri optimizaciji procesa
 • Sistematično uvajanje novosti po korakih
 • Primer iz prakse: Optimizacija oskrbovalne verige v podjetju Petrič d.o.o.


Sabina Đuvelek, Taktika Plus

 • Kako naj vodja pripravi zaposlene na spremembe?
 • Na kaj morate biti pozorni pri uvajanju novosti?
 • Kako vzdrževati zavedanje pomena sprememb? Kako zagotoviti, da boste tudi v prihodnosti delali »po novem«?

 

10.45–11.10

Odmor

 

 

 

2. AVTOMATIZIRAJTE PROCESE

Digitalizacija in urejenost procesov v proizvodnji in trgovini

 

 

 

11.10–12.00

Digitalna transformacija poslovanja belgijskega podjetja Derbigum

Laurent Van Aert, Admiral Dynamics (Belgija)

 • Prodaja kompleksnih proizvodov zahteva usklajenost operative s proizvodnim procesom
 • Združevanje informacij na terenu in komunikacija z zalednimi sistemi
 • Avtomatizacija procesov

 

*Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.
   

12.00–12.45

Izzivi mobilnega poslovanja v malih do srednje velikih podjetjih

Miha Gantar, Leoss

 

 • Trendi v logistiki (Voice picking, light picking, …)
 • Kako je sestavljen moderni logistični ekosistem:
  • Sistemi ERP, MES in WMS
  • Povezave med sistemi
 • Ureditev logističnih procesov v treh korakih
  • Ureditev šifrantov
  • Avtomatizacija zajema podatkov (črtna koda, RFID, standard GS1)
  • Digitalizacija procesov (pravila poslovanja, obvladovanje prodaje, ažurnost podatkov, planiranje prodaje in nabave)
 • Primer iz prakse: Ureditev potniške prodaje in naročanja s terena v podjetju

 


 

12.45–13.45
   

Kosilo

13.45–14.30

Okrogla miza 

Ustvarjanje konkurenčne prednosti
Na okrogli mizi bomo s sogovorniki osvetlili, kako lahko s pravilnim pristopom k upravljanju oskrbovalne verige dosegamo razlikovalne prednosti izdelkov in storitev. S sogovorniki bomo razložili, kako naj podjetja pristopijo k oblikovanju kakovostnih partnerstev in skupaj ustvarijo nove izdelke in storitve, s ciljem ustvarjanja dodane vrednosti za končnega uporabnika. Pri vzpostavljanju oskrbovalne verige je pomembno razmišljati tudi o avtomatizaciji procesov in spremljanju uspešnosti oskrbovalne verige. Dejstvo je, da so podjetja, ki imajo urejeno oskrbovalno verigo uspešnejša.

Sodelujoči:
Massimo Makovac, direktor Xaliopea d.o.o.
Dr. Jure Erjavec, Ekonomska fakulteta v Ljubljani
Miha Novak, direktor Novak M d.o.o.
Zdenka Konda, GS1 Slovenija
Brigita Tomažič, vodja prodaje Saop iCenter

 

 

 

 3. ANALIZIRAJTE PODATKE

Ustvarjanje obvladljivega sistema: Primeri dobre prakse uspešne digitalne transformacije, uvajanje enotnih standardov (prednosti, izzivi).

 

 

 

14.30–15.00

Elektronska izmenjava informacij med sistemi 

Peter Zorko, ZZI

 • Problematika različnih orodij za obdelavo podatkov oskrbovalne verige
 • Standardi elektronske izmenjave podatkov – kaj izbrati?
 • Evropski ekosistem medsebojno kompatibilnih in povezanih digitalnih storitev
 • Primer urejene elektronske izmenjave podatkov v podjetju

 

15.00–15.45

“Kako prihraniti več 1000 € na mesec?”

Rok Pirnat, B2

Slušatelji se boste seznanili s problematiko zasičenosti z raznoraznimi podatki in informacijami; kako pomembno je izluščiti informacije, ki vam tudi nekaj povejo. Ažurne, točne in prave informacije so ključ do hitrega zaznavanja težav in njihovega reševanja. Optimizirana oskrbovalna veriga vam prinese prihranek več tisoč evrov. Zato vprašanje ni ali boste vpeljali BI v podjetje, ampak kdaj.

 

Programski odbor

Massimo Makovac
Xaliopea

Dr. Anton Manfreda
Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Dr. Jure Erjavec
Ekonomska fakulteta v Ljubljani

 

V sodelovanju z

 

Zgodnje prijave

do 13. 9. 2019!

Prijava na dogodek Vprašajte nas