Kaj pomenijo nedavne spremembe pri razpisu digitalizacije P4D? | GOSS20

Kaj pomenijo nedavne spremembe pri razpisu digitalizacije P4D?

Slovenski podjetniški sklad je v teh dneh na svoji spletni strani objavil nekaj terminskih sprememb, ki vplivajo na prijavo in potek razpisa za digitalizacijo proizvodnih podjetij.

Ključna informacija je, da sta prestavljena datuma objave razpisa in obdobje upravičenosti stroškov. Kaj to pomeni v praksi?

 

 

       V članku izveste

 • Uradna objava razpisa bo 23. 4. ali 30. 4. 2021. To pomeni več časa za pripravo dokumentacije.
 • Vključite lahko stroške od 1. 10. 2020 dalje, torej tudi za projekte, ki so že v teku.
 • Računi morajo biti poravnani najkasneje 30. 9. 2021.
 • Do 30. 9. 2021 mora biti zaključena implementacija strojne in programske opreme.
 • Zamakne se datum razglasitve izbranih na razpisu. Torej je manj časa za izvedbo projekta.
 • Dobro je biti pozoren tudi na splošne izzive iz razpisov, ki smo jih povzeli v tem priročniku.

 

 

 

Nov datum objave razpisa

Uradna objava razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D) je bila prvotno predvidena za 2. 4. 2021, podjetniški sklad pa jo je sedaj prestavil na 23. 4. oziroma 30. 4. 2021.

To sicer pomeni 3 tedne dodatnega časa za pripravo dokumentacije, vendar se je treba zavedati, da je digitalizacija dolgotrajnejši projekt. Zato imajo več možnosti za uspeh tista proizvodna podjetja, ki že dlje razmišljajo o prenovi procesov oziroma so s tem že začela.

 

   

Pri pripravi vsebine si lahko pomagate z odgovori na najpogostejša vprašanja, ki smo jih zapisali v brezplačnem priročniku.

 

Spremenjeno je obdobje upravičenosti stroškov

Obdobje upravičenosti stroškov je po novem od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, in ne več od 1. 1. 2021 do 20. 10. 2021.

V praksi to pomeni, da lahko v razpis vključite račune za nakup strojne in / ali programske opreme od 1. 10. 2020 dalje, torej tudi za nazaj. Računi pa v tem primeru ne smejo prekoračiti datuma 30. 9. 2021, ko je treba vse aktivnosti v sklopu razpisa uradno zaključiti.  

 

Še krajši roki

Zaradi kasnejšega datuma objave razpisa upoštevajte, da se s tem zamakne tudi datum objave izbranih podjetij na razpisu.

Komisija ima praviloma 60 dni časa od datuma objave razpisa za razglasitev upravičencev. V praksi to pomeni, da bo na voljo manj časa za nakup in implementacijo programske opreme oziroma namestitev in zagon strojne opreme, če tega še niste storili.

Ne računajte na podaljšanje obdobja za zaključek razpisa, saj kot je iz prakse znano, se ti praviloma ne spreminjajo. Tako je tudi v primeru tega razpisa, kjer je datum zaključka aktivnosti prestavljen na 3 tedne prej, kot je bilo prvotno objavljeno, torej z 20. 10. 2021 na 30. 9. 2021.

V primeru prenove poslovnih procesov z uvedbo digitalizacije je to pomemben podatek, saj gre za precej kompleksen izziv, ki od podjetij zahteva celovito prenovo filozofije poslovanja in ne samo posodobitve poslovnih procesov.

Objavljene spremembe glede razpisa P4D, ki je v pripravi, si lahko preberete na tej povezavi.

 

Kaj se ne spremeni?

Po trenutno dostopnih podatkih na dan objave članka (30. 3. 2021) ostaja enako:

 • Predmet razpisa: spodbuditi proizvodna podjetja, da z nakupom programske in / ali strojne opreme posodobijo poslovne procese, organizirajo poslovanje in izboljšajo učinkovitost podjetja ter zvišajo nivo digitalne kulture zaposlenih
 • Upravičeni stroški (podrobna obrazložitev tukaj)
 • Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan prijave vsaj 5 zaposlenih, prednost pa imajo podjetja iz proizvodne dejavnosti.
 • Višina financiranja v sklopu razpisa je do 60 % investicije, zato morate prijaviti projekte v vrednosti najmanj 50.000 € za nakup strojne in / ali programske opreme; projekti nižjih vrednosti tokrat ne pridejo v poštev
 • Digitalizirati je treba vsaj 3 področja, kot so na primer: proizvodnja, nabava, finance, kadrovanje, beleženje delovnega časa …
 • Pomoč ponudnikov programskih rešitev v vlogi zunanjega izvajalca, Saop ali MIT informatika 

 

O najpogostejših vprašanjih in izzivih, ko gre za prijavo na katerikoli razpis, kje se lahko zatakne in kako se v podjetju organizirati, da si povečamo možnosti za uspeh, smo podrobneje predstavili v priročniku.

 

Dodatne informacije

Za vsa vsebinska vprašanja glede Razpisa za digitalizacijo Proizvodnje P4D kot sodelovanje s Saop in MIT informatika kot zunanjim izvajalcem smo dosegljivi na spodnjih kontaktih:

 

(Visited 278 times, 1 visits today)