Učinkovito upravljanje proizvodnje:
5 ključnih prednosti sistema Saop Proizvodnja

 

Cilj vsakega proizvodnega podjetja je zagotavljanje visoke kakovosti, stroškovna učinkovitost in optimalen izkoristek razpoložljivih virov. 

 

Z natančnim spremljanjem proizvodnega procesa, kjer podatki prihajajo neposredno iz proizvodnje, ima podjetje zanesljivo osnovo tako za analizo uspešnosti preteklih projektov in naročil kot za nadaljnje odločanje. 

 

V priročniku je prikazanih 5 ključnih prednosti programske rešitve Saop Proizvodnja, s katero proizvodna podjetja učinkovito obvladujejo poslovne procese in ostajajo konkurenčna. 

 


Kaj boste našli v priročniku?

  • Kakšne so najpogostejše posledice planiranja proizvodnje „na pamet“?
  • Kaj konkretno prinaša specializirana rešitev za planiranje?
  • Kako s pomočjo ERP sistema učinkovito spremljati proizvodnjo?
  • Kakšen je osrednji cilj kontrole proizvodnje?
  • Kako do dobrih proizvodnih poročil?
  • Primeri pogostih integracij Saop Proizvodnja z drugimi sistemi