Še nedolgo nazaj je bila lesarska industrija ena najmanj obetavnih panog v Sloveniji. Kar je svojevrsten paradoks, saj smo tretja najbolj gozdnata država v Evropi. Visok delež gozdnatosti pa tudi pomeni, da je les strateška surovina.

Proizvodnja je večplasten proces, pri katerem že najmanjša izboljšava lahko na letni ravni pomeni občutno povečanje dobička oz. velik prihranek. Zato je pomembno, da podjetja merijo učinkovitost in jo nenehno izboljšujejo.

Kot kaže, pritiskom na proizvodna podjetja (še) ni videti konca. Če so v preteklih dveh letih morala prilagoditi svoje poslovne modele in procese, se bo očitno ta trend nadaljeval tudi v prihodnjem letu. Velike izzive pa poleg vsega predstavljajo še visoke cene električne energije.

Ne glede na tip proizvodnje in branžo, kjer podjetje deluje, lahko kljub specifikam izpostavimo nekaj skupnih imenovalcev, pri čemer pa je ključnega pomena dobra podpora programske rešitve ERP.

Proizvodna podjetja se soočajo z velikim izzivom pomanjkanja kadra – tako nižje kvalificiranih delavcev v proizvodnji kot tehnološko usposobljenih na višjih in vodstvenih pozicijah. Pri zaposlovanju namreč že nekaj časa velja, da pravila igre določajo delavci.

Ob prenovi poslovnih procesov se pogosto površno obravnava človeška plat preobrazbe oziroma ustrezna komunikacija sprememb zaposlenim. Gre za vprašanje, kako ublažiti ali celo preprečiti strah pred neznanim in kako ravnati, da bodo zaposleni izboljšave prepoznali v svoje dobro.

V času zadnje gospodarske rasti so številna majhna proizvodna podjetja vstopila v razred srednjih podjetij – bodisi po številu zaposlenih bodisi po prihodkih. A vendar, z rastjo je treba poskrbeti tudi za reorganizacijo vse bolj kompleksnih procesov.

Lestvica najbolj branih in največkrat naročenih proizvodnih vsebin, ki jih pripravljamo skupaj s strokovnjaki, vodji in sodelavci iz proizvodne branže.

Šok zaradi COVID-19 se še vedno čuti in mnoge organizacije še vedno okrevajo po začetnem udarcu na svetovne oskrbne verige. Mnoga podjetja in cele panoge so bile v tem času primorane za vedno preoblikovati modele oskrbe.

Zares zanesljivi podatki so tisti, ki neodvisno od človeškega faktorja kažejo sliko dogajanja na delovnih centrih, posameznih strojih in napravah v realnem času. Le na tak način lahko proizvodna podjetja maksimalno izkoristijo svoje zmogljivosti.

Še posebej tista podjetja, ki izdelke uvažajo, morajo s 1. julijem beležiti embalažo. Po novem zakonu ne velja več omejitev za 15 ton embalaže letno, ampak so k poročanju zavezana vsa podjetja, ne glede na količino.

Še posebej tista podjetja, ki izdelke uvažajo, morajo s 1. julijem beležiti embalažo. Po novem zakonu ne velja več omejitev za 15 ton embalaže letno, ampak so k poročanju zavezana vsa podjetja, ne glede na količino.

Slovenski podjetniški sklad je objavil dolgo pričakovani razpis P4D, s katerim spodbuja digitalizacijo poslovanja v mikro, malih in srednje velikih podjetjih. 
Ključna informacija je, da se podaljša obdobje upravičenosti stroškov za 1 leto, glede na merila ocenjevanja pa so proizvodna podjetja še vedno v rahli prednosti pred ostalimi panogami. Poglejmo, kaj prinaša. 

Kakovost in učinkovitost skladiščnih procesov neposredno vpliva na poslovno uspešnost, zato je za obvladovanje skladiščnega poslovanja pametno uporabiti namenske informacijske rešitve WMS.

V tokratnem intervjuju nam Aleša Mižigoj, direktorica podjetja Medex, d. o. o. razkriva, da je nabava več kot le to, da imamo prave stvari ob pravem času in v pravih količinah, ter katere prednosti je v podjetje prinesla informatizacija procesov.

Špela Šinigoj, vodja nabave v podjetju Incom d. o. o., nam tokrat razkriva izzive nabavnega procesa ter kako v podjetju uspešno povezujejo oddelek nabave s prodajo in proizvodnjo, da končni potrošnik v vsaki žlički sladoleda začuti posebno doživetje, ki ga obljubljajo.   S čim vas mora prepričati dobavitelj? Naše podjetje ima zelo natančen postopek potrjevanja novega dobavitelja. Prvi pogoj je, da ima dobavitelj ustrezne certifikate kakovosti, saj s tem ustreza tako kakovostnim pogojem kot zahtevani ravni profesionalnosti. Podjetje mora najprej dokazati, da je zmožno kakovostno in količinsko slediti našim zahtevam, šele nato v resnici sledijo testiranja vzorcev, komercialni dogovori, pogodbena

V podjetju Daihen Varstroj so se omejitve gibanja lotili inovativno. Nekoč na terenu danes večinoma na daljavo neposredno iz tovarne, tudi z lastnim sistemom izobraževanj. Kako po novem servisirajo kupce in katere poslovne procese so reorganizirali?

Z direktorico podjetja Medex d. o. o., Alešo Mižigoj, smo se pogovarjali, kako so v času krize dosegali izjemne rezultate in kljub zahtevnim razmeram ohranili neprekinjeno proizvodnjo, dobavo in ne nazadnje … zaupanje zaposlenih.

Kako lahko proizvodno podjetje nabavlja surovine v času izrednih razmer, smo se pogovarjali s Špelo Šinigoj, vodjo nabave v podjetju Incom d. o. o., ki nam je zaupala, s katerimi prijemi so uspeli zagotoviti neprekinjeno nabavo surovin za sladolede Leone in druge produkte …

Neusklajeno komunikacijo znotraj podjetja hitro zaznajo tudi naročniki. Kljub temu se podjetja še vedno preveč ukvarjajo le s prodajo in kakovostjo izdelkov, premalo pa razmišljajo o odnosu s kupci. Tokrat predstavljamo 4 korake za …