BLOG: Ste pripravljeni na “krizo”?

V članku izveste:

 • Kako optimizirati poslovanje za zagotavljanje trajnostne rasti in dolgoročnega uspeha tudi v dinamičnih razmerah? 

 • Katera orodja so zanesljiva osnova za odločanje in ohranjanje konkurenčnosti podjetja?

 • Kako ohranjati trdne temelje nabave, prodaje in proizvodnje in hkrati prepoznati priložnosti za izboljšave?

 • Katerih 5 osnovnih stebrov poslovanja obvladovati in kako jih učinkovito povezati v stabilno celoto?

V zadnjem času se v kontekstu proizvodnih podjetij pojavljata pojma »gospodarsko ohlajanje« in »bližajoča se recesija«, še zlasti v zvezi z evropskimi in ameriškimi trgi. Sočasno pa hitra rast vzhodnih trgov prinaša nihanje v obliki zmanjšanega ali tudi povečanega povpraševanja. Obe obliki sta lahko izziv.

Dinamično dogajanje nas opominja, da živimo v obdobju nenehnih sprememb, ki pa niso nič novega. Turbulentni časi nas spremljajo vse od svetovne finančne krize leta 2007 do nedavne pandemije.

Pri obvladovanju ali celo izkoriščanju zahtevnih poslovnih razmer ima ključno vlogo učinkovita uporaba sistema ERP – pa ne glede na to, ali se soočate s povečanim oziroma zmanjšanim povpraševanjem.

 

Sistemi ERP kot strateški partner pri obvladovanju proizvodnje

Vsako proizvodno podjetje je zgodba zase. Ne glede na velikost pa imajo načeloma enake glavne poslovne procese (od nabave surovin do proizvodnje in dostave končnih izdelkov).

Še zlasti v zahtevnih časih, ko je možnost propada večja, nam ERP sistem hitro pokaže, v katerih procesih so temelji trdni in kje so še priložnosti za izboljšanje.

Dodana vrednost učinkovite uporabe sistema ERP pa se ne skriva le v tehnologiji, temveč v povezavi celotnega krogotoka informacij. Te morajo biti dostopne zaposlenim v vsakem trenutku, in to v skladu z ravnjo njihovih pooblastil.

Sistem ERP omogoča podporo proizvodnji, s posebnim poudarkom na zajemu podatkov iz strojev, nadzoru nad proizvodnjo, sledenju gibanja materiala ter upravljanju medfaznih zalog.

 

Poslovodstvo mora obvladati 5 osnovnih stebrov

Izkušnje so pokazale, da proizvodna podjetja stojijo na petih osnovnih stebrih, ki jih je treba obvladovati:

 1. Spremljanje nabavnega procesa
 2. Spremljanje prodajnega procesa
 3. Spremljanje proizvodnje
 4. Računovodstvo
 5. Poslovna analitika

 

 

 

 

Podjetja, ki med naštetimi procesi ne zmorejo povezati podatkov in jih izkoristiti v celoti, se soočajo z večjimi izzivi pri ohranjanju rasti v primerjavi s tistimi, ki razumejo pomen učinkovitega upravljanja informacij. Posledično so ta podjetja manj konkurenčna.
Poglejmo podrobneje posamezne stebre skozi primere realnih situacij.

 

#1 Nabava

 

   

SITUACIJA: Na trgu, kjer poslujete, se vam nepričakovano poveča povpraševanje. Ali lahko vaše vodstvo iz svojih podatkov dovolj hitro ugotovi, kateremu dobavitelju zaupati?

 

Sledenje nabavljenim surovinam in sodelovanje z dobavitelji je ključno za izboljšanje procesa nabave.
Kot vemo, je zagotavljanje pravočasnega, ustreznega in kakovostnega materiala vpliva na stroške in cene izdelka. Zato je za stabilno poslovanje nujno dobro poznavanje ponudbe dobaviteljev. Na pamet? Z Excelom? Težko oziroma vse težje.

Z dobrimi podatki iz sistema ERP lahko poslovodstvo hitreje primerja cene različnih dobaviteljev in se seznani s kakovostjo ter pravočasnostjo dobav. Tako se bolje odloča, kateremu dobavitelju zaupati v dani situaciji. 

 

Več o tem, kako do enostavnih in predvsem uporabnih poročil za objektivno poslovno odločanje, si oglejte v posnetku.

 

#2 Prodaja

 

   

SITUACIJA: Kaže se recesija. Zavedate se, da se na nekaterih trgih obetajo izzivi. Ali lahko na podlagi podatkov iz svojega sistema ustrezno predvidite, kateri ukrepi bodo nujni, da prodaja ne usahne?

 

Z razumevanjem potreb strank podjetje vzpostavlja dolgoročna partnerstva.

Za učinkovito upravljanje odnosov s strankami je osrednje orodje prodajnih svetovalcev sistem CRM. Povezan s sistemom ERP postane učinkovito orodje za pomoč v času krize. ERP je namreč vozlišče večine poslovnih informacij.

Katere podatke črpa CRM iz sistema ERP? Odvisno od potreb podjetja, najpogosteje pa:

 • Zaloge in dobave: Materialni tok lahko optimiziramo z mobilnim zajemom podatkov pri prevzemih, skozi proizvodnjo in pri odpremah.
 • Cene in popusti
 • Statusi naročil: Preglednost planiranja nabav materiala, proizvodnje in odprem kupcem pomaga, da ne zamujamo z naročili, da je proizvodnja sposobna »držati obljube«, ki jih je prodaja dala svojim kupcem.
 • Finančni podatki za spremljanje plačil
 • Podatki o izdelkih: CRM sistem je lahko centralna točka za zbiranje informacij o zadovoljstvu kupcev z izdelki oziroma o njihovih željah. Na osnovi tega lahko podjetja svoje izdelke nadgrajujejo ali razvijajo nove funkcionalnosti.

 

Integracija sistemov CRM in ERP odločevalce opremi z zanesljivo osnovo za nadaljnje poslovne odločitve, kar v dinamičnih okoliščinah predstavlja konkurenčno prednost.

 

#3 Proizvodnja

 

   

SITUACIJA: Ali veste, kaj se na proizvodni liniji dogaja točno v tem trenutku?

 

Učinkovito spremljanje in načrtovanje proizvodnje sta ključnega pomena za zagotavljanje pravočasnih dobav izdelkov in vzdrževanje zaupanja strank.

Uporaba analiz in poročil v realnem času omogoča vodstvu hitro sprejemanje odločitev, kar je pomembno za dolgoročni uspeh. Za dosego tega cilja je bistvena tudi optimizacija proizvodnih procesov, kar izboljšuje učinkovitost proizvodnje.

Prav tako pa spremljanje zasedenosti strojev in delovne sile omogoča boljše načrtovanje proizvodnje ter olajša odločitve o novih naročilih in optimalni izrabi proizvodnih kapacitet. Kar zadeva kakovost izdelkov, ni več zgolj vprašanje – izdelki morajo presegati standarde kakovosti. To zahteva opredelitev visokih standardov kakovosti, nenehno merjenje kakovosti izdelkov in prilagajanje proizvodnje, če izdelki ne izpolnjujejo pričakovanj kupcev.

 

4# Računovodstvo

 

   

SITUACIJA: Napoveduje se svetovna finančna kriza. Ali veste, v katere segmente je v dani situaciji smotrno vlagati in kje zategniti pas?

 

Finančno upravljanje je bistvena komponenta uspešnega poslovanja. Vključuje natančno upravljanje finančnih virov podjetja, vključno z denarnim tokom, stroški in ocenjevanjem finančnega zdravja podjetja.

Denarni tok

Spremljanje denarnega toka je ključno za natančen nadzor nad likvidnostjo podjetja, preprečevanje finančnih težav in zamud pri plačilih. Denarni tok služi kot osnova za načrtovanje prihodnjih projektov in naložb ter razkriva vzorce v finančnih dejavnostih, kar podjetju omogoča ustrezno prilagajanje, preprečuje finančna tveganja in ohranja stabilnost.

Učinkovito upravljanje stroškov je vitalnega pomena za dolgoročno stabilnost, saj omogoča prepoznavanje potencialnih tveganj in neskladij ter prispeva k ugledu in zaupanju poslovnih partnerjev. Skrb za pravočasna plačila in učinkovito upravljanje denarnega toka tako izboljšujeta odločanje v finančnih zadevah ter postajata nepogrešljiva elementa trajnostnega poslovanja in uspeha podjetja.

 

Upravljanje stroškov za dolgoročno preživetje in rast

Izboljšanje dobičkonosnosti, ohranjanje konkurenčnosti in večja finančna stabilnost so le nekateri vidiki, ki poudarjajo pomen učinkovitega upravljanja stroškov v podjetju.

Spremljanje in racionalizacija stroškov omogočata boljše odločanje, krepitev ugleda ter učinkovitejše poslovanje.

Uspešna podjetja kljub neprestanim nihanjem na trgu obvladujejo svoje stroške, ostajajo bolje pripravljena na spremembe. Poleg tega zmanjševanje nepotrebnih stroškov prispeva tudi k trajnostnejšemu poslovanju, kar je vse pomembnejše v sodobnem poslovnem svetu. Enostavno povedano, ustrezno upravljanje stroškov postaja bistveni element vsakega uspešnega poslovnega modela.

 

5# Poslovna analitika

 

   

SITUACIJA: Prišlo je do sprememb na tržišču in vodje so zadolženi za pripravo novega plana proizvodnje. Kje vse in od koga mora vsak posamezni vodja pridobiti kazalnike in druge informacije?

 

Spremljanje različnih kazalnikov je preprosto s pomočjo pravih orodij, ki na enem mestu združujejo informacije iz vseh oddelkov.

S spremljanjem finančnih kazalnikov pridobimo vpogled v zdravje podjetja, vendar to še ni dovolj. Nujno je razumeti notranje procese, saj nam le-ti razkrijejo celovito stanje podjetja. Usklajena analiza obeh vidikov zagotavlja resničen vpogled v situacijo na trgu.

Tisti, ki znajo izkoristiti prednosti sistema za načrtovanje virov podjetja (ERP) in podatkovno analitiko, bodo bolje pripravljeni na krizne situacije in sposobni hitrega odzivanja na spremembe. Na ta način preprečujejo najhujše posledice in hkrati izkoriščajo nove priložnosti, ki se vedno pojavijo med krizami.

 

Kakšni so torej koraki za jasno prihodnost?

Stalno spremljanje in analiziranje ključnih finančnih kazalnikov, vzpostavitev učinkovitih notranjih procesov ter dosledno izvajanje sprememb in izboljšav. Tako bo podjetje kos izzivom in spremembam na poti do trajnostnega uspeha v dinamičnem poslovnem svetu.
Nemalo podjetij je v manj ugodnih časih spoznalo, kako lahko kriza postane priložnost za rast in uspeh. Vsekakor pa velja, da se dobro pripravljena podjetja hitreje prilagajajo spremembam na trgu.

 

 

(Visited 192 times, 1 visits today)