Blog

BLOG: Vloga izkušenih svetovalcev za izkoristek polnega potenciala ERP sistema

Vodstvo podjetja nas vse pogosteje že na uvodnem sestanku za uvedbo ERP sistema povpraša tudi, kakšna je strokovna usposobljenost naših svetovalcev.   Poglejmo, zakaj je ta pogosto spregledan vidik tako pomemb... Read more

BLOG: Digitalni dvojček odpira nove dimenzije planiranja proizvodnje

V članku izveste: Kaj je digitalni dvojček in kakšno vlogo ima pri planiranju proizvodnje?  Zakaj podjetje izgublja dragocene vire z ročnimi in excel metodami?  Ali lahko človeški um konkurira u... Read more

BLOG: Ste pripravljeni na “krizo”?

V članku izveste: Kako optimizirati poslovanje za zagotavljanje trajnostne rasti in dolgoročnega uspeha tudi v dinamičnih razmerah?  Katera orodja so zanesljiva osnova za odločanje in ohranjanje konkuren... Read more

BLOG: Izzivi in priložnosti umetne inteligence v proizvodnji

Čeprav je umetna inteligenca v poslu prisotna že lep čas, smo v zadnjih mesecih, predvsem s popularizacijo jezikovnega modela ChatGPT, priča pravi eksploziji zanimanja za tovrstna orodja. Kaj izveste v članku? ... Read more

BLOG: Kako vodja proizvodnje vpliva na kakovost, produktivnost in konkurenčnost podjetja

V članku izveste: Zakaj je nujno, da vodja razume pomen avtomatizacije, analitike in umetne inteligence? Na kakšen način sta z njim povezani kakovost izdelkov in zadovoljstvo kupcev? Katere lastnosti... Read more

BLOG: Kdaj planirati vzdrževanje v proizvodnji in na kakšen način?

V članku izveste: Kdaj je primeren čas za planiranje vzdrževanja? Na kakšen način optimalno planirati vzdrževalna dela v proizvodnji? Kateri vzdrževalni pristop je priporočljiv glede na tip proi... Read more

INTERVJU: Motivacija mladih za delo z lesom se povečuje

Še nedolgo nazaj je bila lesarska industrija ena najmanj obetavnih panog v Sloveniji. Kar je svojevrsten paradoks, saj smo tretja najbolj gozdnata država v Evropi. Visok delež gozdnatosti pa tudi pomeni, da je les str... Read more

BLOG: “Česar se ne meri, ni mogoče izboljšati” pravi rek, kar pa še kako velja za proizvodnjo

V članku izveste: Kakšna je razlika med proizvodnjo po občutku in tisto, ki sloni na dejanskih podatkih? Ali veste, koliko lahko vaša proizvodnja še sprejme? Zakaj sploh vlagati v informacijsko pod... Read more

BLOG: Proizvodna podjetja ostajajo gonilo gospodarstva

Kot kaže, pritiskom na proizvodna podjetja (še) ni videti konca. Če so v preteklih dveh letih morala prilagoditi svoje poslovne modele ter na novo zastaviti ključne procese – nabavo, logistiko in druge, se bo očit... Read more

INTERVJU: Fokus smo usmerili na spremljanje proizvodnje in natančnejše načrtovanje

V podjetju KOV se ukvarjajo z izdelavo jeklenih konstrukcij, varjenjem barvnih in črnih materialov strojegradnje, izdelavo strojnih delov, pri čemer več kot dve tretjini prihodkov ustvarijo v Avstriji, Italiji, Nemči... Read more

BLOG: Kako odgovoriti na pomanjkanje proizvodnega kadra?

Proizvodna podjetja se soočajo z velikim izzivom pomanjkanja kadra – tako nižje kvalificiranih delavcev v proizvodnji kot tehnološko usposobljenih na višjih in vodstvenih pozicijah. Pri zaposlovanju namreč že nek... Read more

BLOG: Kako vpeljati digitalizacijo brez upada produktivnosti

Številna proizvodna podjetja bodo letos tudi s pomočjo državnih razpisov digitalizirala svoje procese. Ob uvajanju izboljšav pa pogosto pozabimo na padec produktivnosti, ki ga pri zaposlenih sprožijo spremembe. Ob ... Read more

BLOG: Koliko so proizvodna podjetja v resnici digitalizirana?

V času zadnje gospodarske rasti so številna majhna proizvodna podjetja vstopila v razred srednjih podjetij – bodisi po številu zaposlenih bodisi po prihodkih. A vendar, z rastjo ne pride le več prihodkov in več do... Read more

BLOG: Najbolj brane proizvodne vsebine v 2021

Kaj je najbolj zanimalo slovenske proizvodnike v preteklem letu? Predstavljamo lestvico 10 najbolj branih in največkrat naročenih vsebin v 2021, ki jih pripravljamo skupaj s strokovnjaki, vodji in sodelavci iz proizvo... Read more

BLOG: Po-kovidne oskrbovalne verige bodo za vedno ostale drugačne

Odpornost oskrbovalnih verig bodo podjetja zagotavljala z vlaganji v nova partnerstva, nove logistične zmogljivosti ter v razvoj inovativnih digitalnih rešitev.   Šok zaradi COVID-19 se še vedno čuti in mnoge... Read more