BLOG: Koliko so proizvodna podjetja v resnici digitalizirana?

V času zadnje gospodarske rasti so številna majhna proizvodna podjetja vstopila v razred srednjih podjetij – bodisi po številu zaposlenih bodisi po prihodkih. A vendar, z rastjo ne pride le več prihodkov in več dobička. Treba je poskrbeti tudi za reorganizacijo vse bolj kompleksnih procesov.

 

Podatki so gorivo za upravljanje podjetja

Rast podjetja s seboj prinese številne poslovne in organizacijske spremembe. Če je nekoč direktor ali lastnik podjetja imel vse posle v glavi, danes enostavno ne more več obvladovati podjetja na enak način. Za učinkovito vodenje potrebuje ustrezne številke in kazalnike.

Poleg tega pa z večanjem podjetja naraste število anomalij, ki se zaradi kompleksnejšega poslovanja pogosto odkrijejo pozneje in zato tudi težje odpravljajo.

 

   

“Z večanjem organizacije se veča število poslovnih dogodkov, zato je vpeljava celovitega sistema – ustrezne informacijske rešitve, ki nepravilnosti hitreje zazna in učinkovito odpravi, logičen korak naprej.” 

 

Skupni imenovalec dobro organiziranih podjetij je, da ima vodstvo vselej pri roki relevantne informacije za sprejemanje odločitev. Hkrati pa imajo tudi zaposleni na operativni ravni enotno sliko o postavljenih ciljih, metodah spremljanja svojega dela in merjenja uspešnosti.

 

Pomemben razvojni korak

V podjetjih z več kot 10 zaposlenimi je v Sloveniji kar 36 % takih, ki za vodenje poslovnih procesov uporabljajo informacijski sistem (vir: SURS). Izkušnje iz prakse pa kažejo, da ti sistemi velikokrat niso dovolj dovršeni, da bi zagotavljali zmogljivo osnovo za digitalno preobrazbo.

Po mnenju poznavalcev proizvodne branže je to eden od razlogov, da digitalna preobrazba v slovenskih proizvodnih podjetjih poteka relativno počasi.

Zato večino omenjenih podjetij že takoj na začetku čaka nadgradnja osrednjega sistema, ki celovito povezuje vse poslovne procese in omogoča centralizirano obdelavo podatkov, kar je seveda pogoj za kakovostno načrtovanje in izvajanje poslov v praksi.

 

   

“56 % proizvodnih podjetij še vedno meni, da digitalna preobrazba ni nujna za uspešno poslovanje, digitalno strategijo pa ima samo 8 % podjetij v segmentu od 10 do 49 zaposlenih in 17 % v segmentu od 50 do 249 zaposlenih (Vir: SURS). To hkrati pomeni, da so v veliki konkurenčni prednosti tista podjetja, ki so že dojela koristi digitalizacije.”

 

Strokovnjaki poudarjajo, da je kakovosten ERP sistem pravzaprav osnova za vsak projekt digitalizacije, brez katere v poslu ne bo preživetja.

 

Ne gre za nič novega – vse bi moralo biti že povezano

Kupci imajo danes vse višja pričakovanja, želijo popolno sledljivost materiala, vgrajenega v končne izdelke, kot tudi sledljivost izvedenih operacij.

Poglejmo nekaj primerov v praksi, ko delovanje ni povezano v smiselno informacijsko celoto:

  • Brez urejene dokumentacije planerji ne morejo učinkovito načrtovati proizvodnje. Na voljo morajo imeti dokumentacijo o tehnologiji, normativih, logistične informacije o materialu v dobavi in v skladišču, o planirani odpremi idr.
  • Brez ažurnih in zanesljivih podatkov, nabava ni pravočasno obveščena o zamudah, ki so zaradi trenutnih razmer prej pravilo kot izjema. Če zamude ne zaznamo pravočasno, je za čudeže prepozno. Zelo verjetno bodo kupci nezadovoljni.
  • Hitri podatki o poteku in izvedbi delovnih nalogov so za vodje proizvodnje nepogrešljivi. Potrebujejo jih za učinkovit nadzor in sprotne izboljšave procesov.

Vsem opisanim »bolečinam« je skupno to, da ključni deležniki v podjetju nimajo pregleda nad glavnimi informacijami in niso na tekočem z dogajanjem.

 

Izbira ustreznega informacijskega sistema

Idealno je, da podjetje celoten poslovni proces obvladuje z eno rešitvijo, še najbolje, da je izvedena v sklopu ERP-sistema.

Drži, proizvodna podjetja so specifična in jih v marsikaterem pogledu ni mogoče primerjati med seboj, zato je v takšnih primerih smiselno razmisliti o uvedbi specializiranih rešitev za posamezno poslovno področje ali dejavnost in jih tesno povezati z osrednjim ERP-sistemom. Ta mora biti zato dovolj odprt, podporna ekipa pa sposobna te povezave učinkovito izvesti.

 

   

“ERP sistem je osnova, je centralni sistem v podjetju, okrog katerega je zgrajena celotna infrastruktura za digitalizacijo procesov in produktov.”

 

A vendar, vsega ni mogoče nadzorovati, posebno če upoštevamo trenutne dinamične tržne razmere, vse manjše serije, večjo personalizacijo izdelkov, daljše dobavne roke in splošno pomanjkanje surovin.

Pri nas se trenutno obetajo številne priložnosti za sofinanciranje naložb v obliki razpisov, namenjenih ravno pospeševanju digitalne transformacije poslovanja. Gre za priložnost, ki je podjetja, usmerjena v razvoj in optimizacijo poslovanja, zagotovo ne bi smela zamuditi. Prenova ERP sistema je namreč osnova vsakršnega razvojnega procesa danes in strateška naložba v prihodnost.

 

 
 
 
 
 
 
(Visited 446 times, 1 visits today)