BLOG: Digitalni dvojček odpira nove dimenzije planiranja proizvodnje

V članku izveste:

  • Kaj je digitalni dvojček in kakšno vlogo ima pri planiranju proizvodnje? 

  • Zakaj podjetje izgublja dragocene vire z ročnimi in excel metodami? 

  • Ali lahko človeški um konkurira umetni inteligenci?

  • Katere nepotrebne potrate se lahko z vpeljavo digitalnega dvojčka uspešno odpravi?

 

V okviru optimizacije proizvodnje se vse pogosteje pojavlja termin »digitalni dvojček«. Kako lahko ta pomaga pri planiranju učinkovitosti proizvodnje, nam je pojasnil dr. Hugo Zupan.

    
Dr. Zupan je direktor podjetja Digiteh in eden vodilnih strokovnjakov za področje razvoja ter implementacije digitalnih dvojčkov, proizvodnih in logističnih sistemov v regiji. Je tudi prejemnik nagrade GoDigital za digitalni projekt »Sprotno usmerjanje delavcev na montažni liniji s kombinacijo digitalnega dvojčka in umetne inteligence v podjetju Adria Dom«.

Z dr. Zupanom smo se pogovarjali o možnostih, ki jih digitalni dvojček ponuja proizvodnim podjetjem.

 

Z ročnimi in excel metodami podjetje izgublja dragocene vire

Planerji so res nekoč uporabljali preproste metode, kot so listki z opombami, seznami, preglednice za planiranje operacij. Ko kompleksnost proizvodnih procesov narašča, pa se pojavljajo izzivi, ki presegajo človeške zmogljivosti, še posebej pri večjih in kompleksnejših proizvodnih procesih.

V podjetjih, kjer še vedno uporabljajo tradicionalne metode planiranja, so zaposleni izpostavljeni višjim nivojem stresa, proizvodnja pa beleži večje izgube denarja, časa in virov.

“Preobremenjeni planerji so še vedno zelo pogost pojav v slovenskih proizvodnih podjetjih.” 

“Kljub izjemnemu porastu tehnologij na osnovi umetne inteligence je še vedno ogromno pomembnih stvari »spravljenih« v glavah planerjev, kar lahko privede do kaosa, če ti niso ves čas prisotni v podjetju,” ugotavlja dr. Zupan.

Razvoj specializiranih sistemov odpira povsem nove in veliko učinkovitejše dimenzije.

 

Kaj je digitalni dvojček in kakšno vlogo ima pri planiranju?

Gre za digitalno kopijo realnega sistema, ki se obnaša popolnoma enako.

Največja razlika je v tem, da je testiranje na realnem sistemu precej dražje, v njegovem digitalnem dvojčku pa lahko kar v računalniku izvajamo simulacije, preverjamo različne scenarije in optimiziramo proizvodne procese na podlagi vhodnih podatkov, omejitev in resursov.

Digitalni dvojček je kalkulator t.i. “kaj-če” scenarijev.

 

»Zaposleni« se dogovorijo v nekaj milisekundah

Digitalni dvojček vsebuje digitalizirano znanje vseh ključnih zaposlenih, ki sodelujejo pri razvoju plana – od planerjev do vodstva, tehnologov, razvojnikov, monterjev, skladiščnikov, delavcev.

Enako kot v realnem svetu se t. i. digitalni agenti, torej digitalni zaposleni, med seboj pogovarjajo, usklajujejo in iščejo najboljšo rešitev. Vendar v nekaj milisekundah.

»Proizvodnja je živa stvar, ki se nenehno razvija in spreminja. Pri planiranju procesov s pomočjo digitalnega dvojčka vsaka novost, kot je dodajanje novega stroja ali ustanovitev novega oddelka, postane del tega sistema v obliki digitalnega agenta.

Ta novi agent takoj pridobi celotno znanje obstoječih digitalnih agentov, kar je primerljivo s situacijo, ko v podjetje pripeljemo novega zaposlenega, ki v istem trenutku prevzame in integrira znanje celotne ekipe. Precej fascinantno,« svojega navdušenja nad sodobno tehnologijo ne skriva naš sogovornik.

Planiranje v digitalnem dvojčku je enako učinkovito, kot bi ga oblikoval sam planer, pogosto celo še boljše.

“Dandanes ni več potrebe, da se planer ročno ukvarja s tako trivialnimi in časovno potratnimi zadevami, kot je postavitev proizvodnega plana, saj je, matematično gledano, iskanje optimalnega plana eden izmed najzahtevnejših matematičnih problemov,« pravi dr. Zupan.

“Z združevanjem digitaliziranega znanja in izkušenj planerjev z naprednimi matematičnimi algoritmi naš sistem omogoča hitro ustvarjanje izjemno učinkovitih planov proizvodnje.«

Planiranje v digitalnem dvojčku je enako učinkovito, kot bi ga oblikoval sam planer, pogosto celo še boljše. Omogoča namreč optimizacijo procesov, ki presega tradicionalne metode planiranja.

 

Ali lahko človeški um konkurira umetni inteligenci?

V nekaterih primerih lahko. Ko pa govorimo o hitrosti in natančnosti planiranja proizvodnje, so digitalne rešitve v izjemno veliki prednosti pred našim umom.

Kar pa sočasno pomeni prednost za planerje, ki se odslej ne ukvarjajo več z golim planiranjem, ampak se lahko posvetijo iskanju izboljšav in najoptimalnejših rešitev.

S pomočjo sodobnih tehnologij (ali zaradi njih!) so se v svetu znašli na delovnih mestih z višjo dodano vrednostjo, so bolje plačani, njihovo delo pa je postalo kreativnejše.

 

Cilj je čim manj preknitev

Ena ključnih prednosti uporabe digitalnega dvojčka pri planiranju proizvodnje je avtomatizacija procesa, ki poteka v ozadju. Ko je dvojček integriran v ERP sisteme, je pridobivanje podatkov preprosto in učinkovito.

Podatki so že urejeni in standardizirani, kar omogoča hitro generiranje čim bolj optimalnega plana s čim manj prekinitvami na časovnicah, posebno v primerih, ko se operacijam spreminjajo prioritete ali prihaja do podobnih sprememb.

 

Ne gre le za planiranje proizvodnje

Poleg planiranja proizvodnje se digitalne dvojčke uporablja tudi za številne druge namene, kot so identifikacija ozkih grl, načrtovanje in optimizacija velikosti proizvodnih hal, pozicioniranje strojev za maksimalen izkoristek in učinek proizvodnje …

Vpeljava digitalnega dvojčka se osredotoča na procese, ki prinašajo dodano vrednost, in na odstranjevanje potrat.

“V celotnem proizvodnem procesu potrate predstavljajo do 95 % vseh procesov. Nekatere so neizogibne, na primer transport palete z viličarjem od skladišča do proizvodne linije.Toda če zaradi polnega zalogovnika viličarist na cilju ne more odložiti palete, to predstavlja nepotrebno potrato. Odstranitev večine takšnih nepotrebnih potrat močno izboljša učinkovitost in dodano vrednost celotnega proizvodnega procesa,” pripoveduje dr. Zupan.

Z vpeljavo digitalnega dvojčka se lahko podjetja hitreje prilagajajo spremembam na trgu, razvijajo nove strategije in bolje izkoriščajo svoje vire, zato gre v prihodnosti zagotovo pričakovati še večjo integracijo digitalnega dvojčka v proizvodne procese.

Dr. Hugo Zupan bo o digitalnih dvojčkih v proizvodnem procesu podrobneje predstavil na letošnji GOSS – Konferenci za proizvodna podjetja

 

(Visited 283 times, 1 visits today)