INTERVJU: Fokus smo usmerili na spremljanje proizvodnje in natančnejše načrtovanje

V podjetju KOV se ukvarjajo z izdelavo jeklenih konstrukcij, varjenjem barvnih in črnih materialov strojegradnje, izdelavo strojnih delov, pri čemer več kot dve tretjini prihodkov ustvarijo v Avstriji, Italiji, Nemčiji in Veliki Britaniji.

 

G. Mrak, pozdravljeni. Ko se pripravljamo na pogovor s proizvodnimi podjetji, se vedno zavedamo dejstva, da ima vsako podjetje, ne glede na vrsto proizvodnje, pa naj bo ta serijska, naročniška, projektna ali mešana, veliko specifik.
Tudi vaša proizvodnja ni serijska, saj se morate ob vsakem naročilu prilagajati kupcu in njihovim naročilom. Ne glede na branžo proizvodnih podjetij lahko vseeno izpostavimo nekaj skupnih imenovalcev, kot so čim bolj optimalno spremljanje dobav in porabe materiala, spremljanje uporabe strojev in spremljanje dela delavcev. Pri tem pa je ključna dobra podpora programske rešitve ERP.

 

Ja, zagotovo. Podatkov, ki se danes stekajo v podjetje, je resnično veliko. Če smo prej lahko vse skupaj obvladovali s pomočjo Excela in s knjigo delovnih nalogov, je danes to že preteklost. Na ta način smo izgubljali pregled nad poslovanjem, stroji niso bili optimalno izkoriščeni, še največ napak pa se je dogajalo pri pravilni oceni nastalih stroškov.
Poleg tega pa je podjetje raslo in informacije med posameznimi oddelki so se pretakale prepočasi.

 

Obdelava zvarjenca (Foto: KOV d.o.o.)

 

 

Če se osredotočiva na spremljanje materiala, zalog … V teh časih, ko se dobavne verige spreminjajo, je dobro in pravočasno načrtovanje zalog ključnega pomena. Kako vas mora sistem pri tem podpreti?

 

Material, ki ga potrebujemo za vsak projekt, je zagotovo ključnega pomena. Pri načrtovanju projektov vedno gledamo s postavke materiala in tudi dela, seveda. Čeprav prejmemo podobno naročilo, kot smo ga že izvajali, uporabimo podatke preteklih projektov le za osnovo in vsakič znova pripravimo analizo. Tu nam dobra programska podpora veliko pomeni, saj so vsi podatki zbrani na enem mestu. Tudi ko vnesemo popravke, lahko hitro razumemo, kakšne so zahteve projekta.

V tistem trenutku, ko izdamo ponudbo, je naša prioriteta naročilo kritičnega materiala, tj. material z največjim stroškom. Glede na trenutne razmere na trgu pa verjamem, da dolge nabavne verige niso optimalne.

Trg je trenutno izredno turbulenten in lahko hitro pride do razhajanj v ceni, saj se material lahko čez noč spremeni in mi na to ne moremo vplivati. V tem primeru skupaj s kupcem rešujemo zadeve, saj so naši naročniki hkrati tudi partnerji in razumejo, da se kuhamo vsi v istem kotlu.

 

   

“Spremljanje materiala vpliva tudi na strukturo cene. Na primer, če na nekem projektu material predstavlja zelo veliko postavko, to pomeni, da je drag ali pa so količine zelo velike, je ključno spremljati nabavo, analizirati trg, zbirati ponudbe različnih dobaviteljev. Tu nam ogromno pomaga program s svojimi kazalniki in prihranki so lahko res občutni.« 

 

Kako pa poteka proces spremljanja materiala?

Ko material naročimo, natančno spremljamo, kdaj pride v hišo, ker brez tega dela ne moremo začeti.
V preteklosti so iz praktičnih razlogov zaposlili svojega računovodjo. Ta ima veliko dela prav s spremljanjem materiala, ki ga je treba knjigovodsko prevzeti, povezati z ustreznimi delovnimi nalogami in voditi evidenco ur zaposlenih na projektu. Ja, vsekakor je specifičnost našega poslovanja zahtevala zaposlitev osebe, ki spremlja vse procese v podjetju in to se je izkazalo kot odlična poslovna odločitev.

Spremljanje materiala vpliva tudi na strukturo cene. Na primer, če na nekem projektu material predstavlja zelo veliko postavko, to pomeni, da je drag ali pa so količine zelo velike, je ključno spremljati nabavo, analizirati trg, zbirati ponudbe različnih dobaviteljev. Tu nam ogromno pomaga program s svojimi kazalniki in prihranki so lahko res občutni. To se lepo vidi tudi v primeru, ko se isti materiali ponavljajo na različnih projektih in s pomočjo kazalnikov vidimo, kaj naročati in pri katerem dobavitelju, da bo cena optimalna.

 

Pomembna stvar pri materialu je tudi sledljivost. Kako je s tem?

Da, vsekakor. Smo namreč certificirano podjetje za tlačne sisteme. Zaradi tega se zahteva sledljivost materiala. To uredimo tako, da vsak projekt dobi svojo številko, na katerega se vse veže, tako projektna dokumentacija kot dokumenti, atesti materiala in podobno. Nedavno smo imeli v hiši presojevalca varilnih dnevnikov in smo hitro lahko preverili celotno sled, saj so vsi podatki hitro dostopni, predvsem pa urejeni. Menim, da podjetju, ki mora zadostiti merilu sledljivosti, to ne bi uspelo brez podpore ustreznega programa.

 

Zanimivo. Seveda obvladovanje zgolj materiala je premalo, da bi lahko izvedli celoten projekt. Četudi material pride pravočasno, morate imeti zaposlene, ki so seznanjeni s projektom. To je zagotovo pomemben steber, ki ga je treba obvladovati in delo zaposlenih je nujno načrtovati. Kako ste se spoprijeli s tem?

 

Kot sem že omenil, moramo pri vsakem projektu vedeti, koliko ur bomo potrebovali za izvedbo. Ko gre pa projekt v izvedbo, moramo vedeti, koliko ur je posameznik oddelal za posamezno naročilo. Spremljanje teh ur nam pomaga, da smo pri oblikovanju naslednjih ponudb veliko bolj natančni, saj že imamo boljši vpogled v dejanske ure, ki so seveda del ponudbe.
Spremljanje dela zaposlenih ni ločen, ampak pomemben del proizvodnje. Je pa delo delavca močno povezano tudi s stroji, brez katerih ne moremo izvesti naročila.

 

   

“Stalno spremljamo zasedenost ključnih strojev in iz tega izhaja tudi načrtovanje, kdaj in če sploh lahko sprejmemo novo naročilo. Odločamo se na podlagi predvidenih izdelovalnih ur in že opravljenih ur v proizvodnji. S pomočjo programa vedno v realnem času vemo, koliko dela je še na obstoječih projektih oziroma naročilih in koliko je še prostih kapacitet.«

 

Ja, vsekakor so stroji tisti ključni temelj, brez katerega proizvodnja ne teče.

Vse je krogotok. Eno brez drugega ne gre. In operativnost strojev igra ključno vlogo pri načrtovanju in izvajanju. Zato stalno spremljamo zasedenost ključnih strojev in iz tega izhaja tudi načrtovanje, kdaj in če sploh lahko sprejmemo novo naročilo. Odločamo se na podlagi predvidenih izdelovalnih ur in že opravljenih ur v proizvodnji. S pomočjo programa vedno v realnem času vemo, koliko dela je še na obstoječih projektih oziroma naročilih in koliko je še prostih kapacitet.

Spirala za hidroelektrarno (Foto: KOV d.o.o.)

 

Omenili ste, da imate z naročniki in dobavitelji partnerski odnos. Kako imate urejeno sodelovanje?

To je ključno. Pri tem smo še večji korak naprej dosegli s pomočjo sistema ERP, kjer ponudbo pripravimo in lahko napredovanje naročila spremljamo od začetka do same izvedbe.
Ko kupec potrdi naročilo, naš prodajalec neposredno iz sistema, glede na materialne potrebe, razpošlje nabavna naročila dobaviteljem. Prav s tem imamo velik prihranek časa.
Tudi dobavitelji igrajo pomembno vlogo. Preko sistema naročanja vodimo dobave, tako da za vsako dobavo v podjetju vemo, kdo, kdaj, kaj in za kateri projekt je pripeljal material.
Poenostavili smo tudi pripravo ponudb za standardne strojne elemente. Ker imamo v sistemu zavedene vse tehnološke postopke, je priprava prodajnih ponudb zelo preprosta in hitra.

 

Program zbira ogromno podatkov, ki jih lahko tudi hitro analizira. Vseeno pa je treba izbrati spremljanje pravilnih kazalnikov. Še posebej glede na specifičnost proizvodnih podjetij. Kako ste vi pristopili k temu?

 

Vse temelji na podatkih. S sistemom ERP dobimo pregled nad stanjem v proizvodnji, vendar je res veliko možnosti, kaj spremljati. Mi smo izbrali tiste informacije, ki dajejo podlago za hitro odločanje. Tudi zato spremljamo zasedenost ključnih strojev, na katerih temelji osnova našega poslovanja.

Če izhajam iz našega podjetja, imamo znotraj programa omogočeno funkcionalnost, kjer pokrivamo prodajo, priprave za delavnico, na koncu pa se iz vsega naredi pokalkulacija projekta in beleži celotno dogajanje. Narava dela pri nas je taka, da je najlažje, če ima ena oseba pregled nad vsemi dogodki na enem ekranu – sočasno vidi delovni nalog, prodajno naročilo, dobavnice, fakture.

 

Če pogledava v ne tako oddaljeno preteklost, ko ste začeli s knjigo delovnih nalogov in vodenjem v Excelu, bi se sedaj vrnili na ta način spremljanja?

Čeprav nas je v menjavo ERP sistema prisilil trg, zdaj tega ne obžalujemo. Če smo prej delali po občutku, zdaj spremljamo proizvodnjo na podlagi dejanskih podatkov. Veliko več je samodejnih procesov, v katere smo mogoče vložili več časa na začetku, vendar sedaj tečejo. Pa tudi ročnega dela, prepisovanja in vnašanja podatkov je veliko manj. Obseg administracijskega dela se je zagotovo zmanjšal, vendar pa smo zaradi tega fokus usmerili v spremljanje in natančnejše načrtovanje, še posebej glede na turbulentno obdobje, ki nas očitno še čaka.

 

Najlepša hvala za pogovor, g. Mrak.

 

(Visited 293 times, 1 visits today)