VLOGA PRODAJE ZA OHRANJANJE KONKURENČNOSTI PROIZVODNEGA PODJETJA

       
             
    

8:30 – 9:15

Registracija in druženje ob kavi

       

  
  

9:15 – 9:30

Uvodni pozdrav
Saop  

       


9:30 – 9:45

Učinkovita Prodaja kot konkurenčna prednost proizvodnega podjetja

Sabina Sobočan, VARIS Lendava

 • Kako ostati vodilni evropski ponudnik gotovih kopalnic – ambicija podjetja VARIS Lendava
 • Kultura DA SE! Kaj imajo skupnega ozaveščeni zaposleni in uspešna prodaja?
 • Quality Cubed za trojno kakovost: izdelki, procesi, odnosi

 

       

9:45 – 10:15

 

 

 

 

 

 

Kaj nas je naučil covid in smo zaradi tega v trenutnih razmerah boljši, bolj pripravljeni? 

Marina Lindič, Ursa Adria in Ursa Italia srl., predsednica IFPSM

 • Učinkovita metoda za kreativne ljudi in dvig inovativnosti
 • Katera mehka znanja in spretnosti so ključnega pomena za nabavo v letu 2022?
 • 5 nasvetov za pogajanja v letu 2022 

 

       

10:15 – 10:45

 

 

 

 

 

 

Projektna proizvodnja od prodaje do nabave 

Ferdinand Žefran, Iskra AMS

 • Kako v nestanovitnih razmerah ustrezno cenovno ovrednotiti projekt?
 • Načini spremljanja projektov in kako ukrepati oz. sanirati cenovno napačno ovrednoten projekt?
 • V čem se prodajnik projekta razlikuje od prodajnika v nekem drugem proizvodnem podjetju?
       

10:45 – 11:00

Odmor za kavo                           

       

POMEN ŠTEVILK – Z ANALIZAMI DO PRAVOČASNEGA ODZIVANJA V NABAVI IN PRODAJI

       
             

11:00 – 11:20

Pravi podatki ob pravem času!?

Uroš Gorjanc, Olma  

 • Terjatve, zaloge, stroški – vpliv na denarni tok zaradi dviga cen surovin in prometa  
 • Dnevne kalkulacije glede na gibanje trga – do kod sega točka donosnosti?
 • Klasifikacija kupcev ABC – pregled po skrbnikih in nagrajevanje glede na rezultate kupcev

 

       

11:20 – 11:40

Ali res nadzorujemo prodajne cene ob povečanju cen surovin?

Tomaž Dular, B2 BI

 • Lahko prodaja sama, brez obsežnih kalkulacij v proizvodnji, izračuna lastno ceno izdelka?
 • Koliko se je v resnici dvignila moja lastna cena zaradi povišanih nabavnih cen?
 • Analitični prikaz gibanja lastne cene izdelka skozi čas

 

       

11:40 – 12:00

Kako resnično postaviti v ospredje vrhunsko izkušnjo kupca in hkrati optimizirati lastni proces naročanja?

Leon Panjtar, SaleSqueze

 • Izzivi kupcev pri naročanju in izzivi prodajnih oddelkov pri obdelavi naročil
 • Kaj lahko proizvodna podjetja naredijo, da postavijo kupca na prvo mesto?
 • Praktični primer odlične uporabniške izkušnje naročanja v podjetju Omega Air
       

 

12:00 – 13:00

 

Odmor za kosilo 

       

KAKO ZAGOTOVITI ODLIČNO IZKUŠNJO, H KATERI SE UPORABNIK VEDNO ZNOVA RAD VRAČA (CX)

       
             

13:00 – 13:20

Korak h kupcem – Zakaj stremimo k odlični uporabniški izkušnji?

Tomaž Vozel, Dinos

 • Kako v panogi upoštevati smernice EU z vidika zelenega prehoda (green deal)?
 • Poenostavljeno poslovanje z zavezanci z embalažnino
 • Pomen reciklaže in krožnega gospodarstva za okolje

 

       

13:20 – 14:00

Okrogla miza – Kako je trenutno s pridobivanjem in usposabljanjem kadrov v proizvodnih podjetjih

Sodelujoči: Marina Lindič (Ursa), Marija Studen Pesjak (Medex), Leon Panjtar (SaleSqueze), Ana Stiplovšek (Rekruter.si)

 • Kolikšen delež uspešne prodaje predstavlja učinkovita nabava?
 • Izzivi s pridobivanjem kadrov v proizvodnih podjetjih
 • Izobraževanje in usposabljanje kadrov za delo s sodobnimi tehnologijami
 • Iz prakse: Kakšno je stanje na tem področju v slovenskih proizvodnih podjetjih?
       

 

Partner dogodka

 

ZAKAJ NA GOSS?


GOSS konferenca je osrednja konferenca za proizvodna podjetja, namenjena direktorjem in področnim vodjem.
Govorci predavajo iz prakse in odgovarjajo na aktualna vprašanja in izzive slovenskih proizvodnikov.

Dogodek je potekal 9. junija 2022 v živo v Kristalni palači v Ljubljani.

OGLED FOTO GALERIJE