BLOG: Kdaj planirati vzdrževanje v proizvodnji in na kakšen način?

V članku izveste:

  • Kdaj je primeren čas za planiranje vzdrževanja?

  • Na kakšen način optimalno planirati vzdrževalna dela v proizvodnji?

  • Kateri vzdrževalni pristop je priporočljiv glede na tip proizvodnje?

 

Vzdrževanje strojev je ključno za zagotavljanje nemotenega delovanja opreme in zmanjšanje nepričakovanih izpadov v proizvodnji. Kateri pristop je primeren za posamezna podjetja?

Z ustreznim načrtovanjem vzdrževalnih posegov se zmanjša možnost zastojev, strojeloma, nastanka poškodb pri delu in zamud.
  
Glede na vrsto proizvodnje podjetja uporabljajo preventivno ali napovedno vzdrževanje. Poglejmo si prednosti tako enega kot drugega pristopa.

 

Zakaj izvajati preventivno vzdrževanje?

Vemo, da je glavni cilj preventivnega vzdrževanja preprečiti okvare, izpade proizvodnje in draga popravila strojev.
  
Načrtovani pregledi, vzdrževalni posegi, servisiranje, mazanje, zamenjava delov itd. se izvajajo redno, ne glede na to, ali obstajajo znaki poslabšanja stanja stroja in okvare.
  
Logika tovrstnega pristopa pravi tudi, da naj bi se pregledi izvajali glede na to, koliko časa so naprave v pogonu oziroma kolikšne količine proizvajajo. Torej, več je obratovalnih ur ali proizvedenih količin, pogosteje naj bi stroje poslali na počitek.

4 glavne prednosti, zaradi katerih se podjetja odločajo za preventivno vzdrževanje, pa so:

  1. Večja zanesljivost strojev
  2. Učinkovitejše načrtovanje proizvodnje
  3. Večja varnost zaposlenih
  4. Optimizacija stroškov

 

Kdaj je primeren čas za planiranje preventivnega vzdrževanja?

Podjetja najpogosteje izkoristijo premore v proizvodnji, torej čas kolektivnih dopustov. Vendar za stroje je treba ustrezno poskrbeti tudi med letom, ko je proizvodnja v polnem zagonu.
  
Prvi korak dobrega gospodarja strojev je, da se preventivne vzdrževalne posege vključi v plan proizvodnje.
  
S planiranjem se strojem zagotovi ustrezno vzdrževanje, brez nepotrebnih zaustavitev proizvodnje.

 

S čim planirati vzdrževalna dela?

Plan vzdrževanja že dolgo nima več smisla opravljati peš oziroma z raznimi »exceli«, saj nam številne programske rešitve to precej poenostavijo.

V programskih modulih za planiranje lahko planske službe ter vodje proizvodnje in vzdrževanja vedno usklajeno komunicirajo med sabo. Na ta način se izvajanje delovnih nalogov optimalno uskladi z rednimi posegi vzdrževanja.
 
Kljub prednostim preventivnega vzdrževanja je v proizvodnji še vedno pogosta praksa, da se okvare odpravljajo šele takrat, ko se pojavijo.

 

Ne, resno … preventiva ali kurativa?

Velja oboje, vendar v pravem obsegu. Optimalno razmerje med preventivo in naknadnim odpravljanjem napak naj bi bilo po mnenju stroke 80:20.
  
V praksi je pogosto drugače in se stroji neredno vzdržujejo iz naslednjih razlogov:

1. Podjetju preventiva ni dovolj pomembna.
2. Podjetje ima previsoko zasedenost kapacitet.
3. Podjetje ima slab pregled nad planom proizvodnje in posledično težko odmeri primeren čas za izklop strojev.

 

Tudi redno vzdrževanje lahko odpove

Kljub dobremu planiranju pa nekaterih okvar ni vedno mogoče napovedati. Nepravilnosti se lahko iz različnih razlogov pojavijo že prej.
   
Zato je lahko koristno kombinirati preventivno vzdrževanje z napovednim, ki temelji na zbiranju in analizi podatkov za napovedovanje okvar s pomočjo programskih rešitev.

 

Kako v praksi poteka napovedno vzdrževanje?

Napovedno vzdrževanje strojev v proizvodnji je pristop, ki temelji na naprednih metodah zbiranja in analize podatkov.
Različni podatki za napoved okvar in potrebnih vzdrževalnih posegov se zbirajo ob uporabi senzorjev, analitike podatkov, umetne inteligence ipd.

Postopek je običajno naslednji:

1. Zbiranje podatkov. Podatki o delovanju strojev se v realnem času zbirajo s pomočjo senzorjev, ki spremljajo parametre temperature, napetosti, vlage itd. 
 
2. Analize. Podatki se analizirajo z metodami za prepoznavanje vzorcev, ki kažejo na potencialno okvaro.
    
3. Prepoznava odstopanj. Sistem ERP na osnovi vnaprej določene spodnje in zgornje meje tolerančnega območja samodejno prepozna odstopanja.
   
4. Ukrepanje. Odgovorni so o odstopanjih obveščeni, da lahko še v istem trenutku ukrepajo.

 

5 prednosti napovednega vzdrževanja

#1 Manj izpadov.
Z zgodnjim zaznavanjem in preprečevanjem okvar se zmanjšajo izpadi proizvodnje in posledično stroški.
  
#2 Optimizacija proizvodnje.
Planiranje posegov ob najustreznejšem času pripomore k optimizaciji procesov in razpoložljivih virov.
    
#3 Daljša življenjska doba strojev.
Z zgodnjim odkrivanjem in odpravljanjem vzrokov za okvare se podaljša življenjska doba strojev.
    
#4 Nižji stroški vzdrževanja.
Napovedno vzdrževanje omogoča bolj ciljno usmerjeno in učinkovitejšo porabo virov ter zmanjšanje nepotrebnega vzdrževanja.
    
#5 Večja varnost.
Manjša možnost nepričakovanih okvar pomeni večjo varnost zaposlenih.

 

Kateri vzdrževalni pristop je priporočljiv?

Preventivno vzdrževanje je priporočljivo za podjetja z visoko stopnjo odvisnosti od delovanja strojev in opreme.
 
Gre za podjetja z visoko stopnjo avtomatizacije, s kompleksno opremo, z visokimi zahtevami po kakovosti in potencialno visokimi stroški izpadov ter podjetja z regulativnimi zahtevami.
  
Napovedno vzdrževanje pa je po drugi strani nadvse smotrno za podjetja z veliko kritične opreme (energetika, letalstvo, kemična industrija ipd.), z visokimi stroški popravil in za podjetja z velikimi količinami podatkov o delovanju opreme (senzorski podatki, meritve parametrov, zgodovino vzdrževanja ipd.).
  
Odločitev, kateri pristop je ustreznejši, je v največji meri odvisna od specifičnih zahtev posameznega podjetja, saj najbolje pozna svoje operativne potrebe, tveganja in stroške izpadov.
   
V vsakem primeru je učinkovit načrt vzdrževanja bistvenega pomena za zagotavljanje nemotenega delovanja opreme, zmanjšanje izpadov ter stroškov popravil in varnost zaposlenih v proizvodnji.

 

 

(Visited 313 times, 1 visits today)