Glavni poudarki: 

  • Zelo pomembno je definirati minimalne oz. varnostne zaloge, posebno v času daljših in manj zanesljivih dobavnih rokov.

  • Prodaja je tista, ki v podjetju definira tempo aktivnosti. Temu ustrezno morata slediti proizvodnja in nabava.

  • Brez ustrezno razdelane strategije tveganj ne gre. Treba je jasno definirati, kaj gre lahko narobe v zvezi s kakovostjo, dobavitelji, roki in ne nazadnje v proizvodnji. In seveda imeti ustrezne alternative.

  • Kupci nagradijo iskreno komunikacijo. Če jim iskreno priznamo, da se kljub hudemu pomanjkanju osnovne embalaže trudimo zagotoviti želene izdelke, četudi v alternativni embalaži, bodo to sprejeli in razumeli.

  • Ustrezna analitska orodja so ključna pri poslovanju. Realni podatki so osnova za vse poslovne odločitve.

  • Z nekaterimi dobavitelji so v zadnjem letu celo prekinili sodelovanje, saj se niso odločili za tako velike podražitve osnovnih surovin kot posledica podražitve ladijskih prevozov, ponekod celo do 500 %.

  • Trenutno so v fazi celovite menjave embalaže. Do leta 2030 bodo obstoječe zamenjali s takšnimi, ki jih je mogoče v celoti reciklirati. Plastiko postopoma izriva papir, les ali steklo.

  • V sklopu energetske prenove stavbe podjetja samo z menjavo navadnih žarnic z LED svetilkami prihranijo 60 % energije letno.

  • Svoje kupce aktivno izobražujejo in spodbujajo k trajnostnemu delovanju (ponovna uporaba embalaže izdelkov, točenje medu v svoje kozarce ipd.).

  • Prvi pogoj za trajnostno delovanje podjetja je ekonomska uspešnost. Že trajnostne surovine in materiali so praviloma 25 – 30 % dražji.