Glavni poudarki: 

  • Rešitve so  učinkovite le takrat, ko službe – proizvodnja, nabava in prodaja, med seboj aktivno sodelujejo. 
  • Od proizvodnje se pričakuje, da je hitra, kakovostna,  cenovno učinkovita in donosna, ter da je prilagodljiva, a hkrati  vitka.
  • Oskrba kupcev in s tem pritiski na proizvodnjo niso le stvar nabave, ki naj bi pravočasno priskrbela dovolj materiala. Tudi prodaja ima nalogo, da vnaprej ve in napove, kdaj se bo kaj prodajalo.
  • Trenutne gospodarske razmere od podjetij zahtevajo inovativnost in prilagodljivost. 
  • Kakovostni analitični podatki in digitalizacija, od prodaje do nabave, usmerjajo proizvodna podjetja k oblikovanju prave strategije za uspešno proizvodnjo.
  • Spremljanje kazalnika OEE nam pove, kaj se dogaja v proizvodnji in kako optimalno izkoristimo kapacitete, ki so na voljo.