Glavni poudarki: 

  • Neenakomerno razmerje med povpraševanjem in ponudbo, višanje cen vhodnih surovin, daljši dobavni roki bodo nabavni proces zaznamovali tudi v prihodnjih mesecih.

  • Nabava ima v podjetju povezovalno vlogo in ne le transakcijske, tj. da podjetje oskrbuje s potrebnimi materiali oz. surovinami ob pravem času in v pravih količinah.

  • Vse večja kompleksnost izdelkov od nabavnikov zahteva širok spekter znanja in kompetenc. Da je nabava učinkovita, mora dobro poznati osnovne materiale, specifike proizvodnje, imeti veliko tehnološkega znanja, da strateško usklajuje razvoj, dobavitelje, proizvodnjo in prodajo.

  • Izogibajmo se opisnemu ocenjevanju dobaviteljev. S pomočjo različnih orodij in napredne analitike lahko danes dobavitelje spremljamo zelo podrobno – njihovo zanesljivost, cenovno učinkovitost, sposobnost sledenja kakovostnim zahtevam in drugo.

  • Sledljivost in preglednost verige dobaviteljev – poznavanje globlje mreže dobaviteljev in ne samo dobaviteljev 1. reda. 

  • Skrb za okolje, ohranjanje osnovnih virov in odgovorno poslovanje na vseh ravneh odpira pomembna vprašanja glede trajnosti.