Predavatelji | GOSS20

Prisluhnili boste govorcem iz prakse

Aleša Mižigoj

 

Je generalna dirketorica v podjetju Medex d.o.o. Pod njenim vodstvom je družba postala eden vodilnih proizvajalcev naravnih prehranskih dopolnil v Sloveniji in centralni Evropi, prejeli so nagrado D&B za najbolj zaupanja vredno podjetje in večkratni naziv Superbrands. Njeno vodenje Medexa zaznamuje tudi nenehno širjenje asortimana in prodor podjetja na tuje trge, pri čemer temeljno gibalo razvoja ostaja razumevanje potreb in inovativnost.

 

Marina Lindič

 

Je soustanoviteljica in predsednica Združenja nabavnikov Slovenije ter direktorica oskrbovalne verige v podjetju URSA Slovenija. Je strokovnjakinja za področje logistike, planiranja proizvodnje, oskrbe, skladiščenje končnih proizvodov in surovin. Svoje izkušnje si je nabirala na mednarodni ravni, tako na področju regije Adria, kot tudi v jugovzhodni Evropi in Sredozemlju.

 

Špela Šinigoj

 

Špela Šinigoj je magistrica sociologije kulture, specializirana za področje sociologije hrane. Od leta 2017 je zaposlena na Incom d.o.o. kot vodja nabave, od leta 2019 vodi tudi nabavno skladišče in kakovost v nabavi. Je članica Združenja nabavnikov Slovenije in Association for the Study of Food and Society (ASFS). Predava na domačih in tujih strokovnih srečanjih na temo globalizacije prehrane, multinacionalk, nabavnih verig in potrošništva.

 

Marko Jakšič

 

Je izredni profesor s področja managementa in poslovne logistike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Področje njegovega pedagoškega, raziskovalnega in svetovalnega delovanja je management proizvodnih in storitvenih procesov ter v sklopu tega teme planiranja proizvodnje, uravnavanja zalog, nabave in distribucije v oskrbovalnih verigah. Bil je vodja programskega odbora za največjo slovensko poslovno konferenco na temo oskrbovalnih verig.

Tomaž Dular

Tomaž Dular je po izobrazi inženir elektrotehnike in magister računalništva in informatike. Ukvarja se s poslovno analitiko, analizo podatkov, umetno inteligenco, bazami podatkov, poslovnimi informacijskimi sistemi in podatkovnimi integracijami. Deloval je kot inovator v svobodnem poklicu, zasebni raziskovalec. Sedaj deluje kot arhitekt sistema v podjetju MIT informatika in specialist za podatkovno integracijo in analitik v BI oddelku na B2.

Matjaž Vnuk

Svojo izobraževalno pot je začel na področju elektrotehnike – elektronike, nadaljeval preko univerzitetnega diplomiranega ekonomista do magisterija iz ekonomskih znanosti. Službeno kariero je začel na področju poslovnega svetovanja in analiz, nato nadaljeval na vodstveni funkciji v finančnem holdingu znotraj Nove KBM. Od leta 2007 je direktor Daihen Varstroj d. d., po prevzemu družbe s strani Daihen Corporation (2014) je na položaju predsednika uprave DAIHEN VARSTROJ d. d., od 2018 tudi član širše vodstvene ekipe Daihen Corporation.

Tibor Zavrl

Tibor Zavrl, ing.met., je svetovalec za proizvodne poslovne modele. Bogate izkušnje na področju vodenja in dela proizvodnje si je nabiral sprva v Železarni Jesenice, nato pa sodeloval in vodil projekte izdelave metalurške opreme za podjetja Danieli, Voest-Alpine, Demag in druge. Zadnjih 20 let dela na področju razvoja, arhitekture in implementacije proizvodnih programskih paketov v povezavi z ostalimi poslovnimi procesi. Zanimajo ga nove tehnične in informacijske rešitve, digitalizacija proizvodnih procesov ter inovacije.

Peter Jenko

Mag. Peter Jenko je strokovnjak za področje koordinacije poslovnih funkcij znotraj proizvodnih, trgovskih in storitvenih podjetij. Kot svetovalec dnevno sodeluje z različnimi slovenskimi podjetji na področju organizacije dela znotraj posameznih poslovnih funkcij, optimizacije dela, ERP / MRP sistemih ter vodenja kakovosti. Sodeloval je na številnih domačih in mednarodnih strokovnih konferencah in nekaterimi večjimi mednarodno priznanimi univerzami – Nottingham (Velika Britanija), Barkeley (ZDA), Lueven (Belgija), Haag (Nizozemska) ter Stockholm (Švedska). Od leta 1996 sodeluje s podjetjem SAOP kot strokovnjak za informacijske rešitve, zadolžen za implementacijo in razvoj ERP/MRP (proizvodnih) informacijskih sistemov.

 

Razkrivamo

Vsak teden razkrivamo enega od predavateljev konference.