Od dobrega nabavnika do vrhunske nabave

Špela Šinigoj

 

Delo v nabavi v razvojnem podjetju je še posebej dinamično, saj se nenehno razvijajo tako novi izdelki kot nove tehnologije. Da vse poteka usklajeno, se morajo različne službe med seboj ustrezno dopolnjevati – tako na procesni ravni kot z vidika zaposlenih.

Katere lastnosti nabavnikov so torej ključnega pomena, da nabava proizvodnji vselej priskrbi najkakovostnejše materiale in surovine, obenem pa še uspešno obvladuje zaloge in zvišuje vrednost končnega izdelka?

 

 

 

NAROČILO BREZPLAČNEGA POSNETKA


V posnetku predavanja izveste:

  • Katere osebnostne lastnosti in kompetence odlikujejo dobre nabavnike?
  • Kako prilagoditi nabavno strategijo glede na trenutne razmere na trgu?
  • Na kakšen način je nabava vpeta v razvoj novih izdelkov in tehnologij?
  • Zakaj je odnos z dobavitelji eden ključnih vidikov dela nabavnikov?
  • V kolikšnem času se novo zaposleni v nabavi uspešno integrira v proizvodno podjetje?
  • Katere mehke veščine krepijo kompetence nabavnikov?