BLOG: Opremljanje tovarn je mogoče korenito spremeniti

V podjetju Daihen Varstroj so se izziva z omejitvijo gibanja lotili inovativno. Nekoč na terenu, danes večinoma na daljavo neposredno iz tovarne, tudi z uvedbo lastnega sistema izobraževanj.

Daihen Varstroj je eden najbolj inovativnih proizvajalcev ročnih varilnih aparatov in industrijskih sistemov za robotizacijo in avtomatizacijo varjenja in rezanja. Slovensko podjetje je del globalne družbe DAIHEN CORPORATION, ki ima v svetu največ registriranih patentov s področja elektroobločnega varjenja (varjenje z elektrodami).
  

Teren je predrag

V lanskem kriznem letu je dejavnost podjetja Daihen Varstroj v segmentu industrijskih sistemov temeljila na projektih, ki so jih pridobili še pred krizo.

Omejitev potovanj med državami je odprla problem izvedbe in zagona sistemov. Zato so se v Daihen Varstroju odločili za spremembo načina izvajanja projektov in rešitve oblikovali na način vklopi in zaženi (plug and play). Ugotovili so, da je postavljanje proizvodnih linij in opremljanje tovarn mogoče korenito spremeniti.

Če so prej večino dela opravili na terenu, sedaj več aktivnosti izvajajo v tovarni. Matjaž Vnuk, predsednik uprave, pove: »Fizični obisk lokacije je predrag in vzame preveč časa.« V ta namen so izvedli naložbo tudi v izobraževalne tehnologije in razvili sistem za usposabljanje operaterjev ter vzdrževalcev na daljavo.
 

   
»Spoznali smo, da moramo procese še bolj poenostaviti, jih narediti vitke. Naredili smo občuten napredek.«

    
Digitalizacija in robotizacija že oblikujeta varilsko panogo

Sedaj je že jasno, da se bo pri varilstvu v prihodnje močno povečala uporaba interneta stvari (IoT) in drugih digitalnih pristopov industrije 4.0.

Gre predvsem za opravljanje diagnostike sistemov na daljavo, saj je le na takšen način mogoče iz robotskih naprav pridobiti povratne informacije za upravljanje in nadzor kot tudi za vzdrževanje sistema.

»Hitrost podajanja povratnih informacij na osnovi računalniške diagnostike in IoT pospešujeta digitalizacijo. Proizvodna podjetja so se začela povezovati in organizirati nadzor, kar je povzročilo skokovit razvoj nadzorne programske opreme,« pove Vnuk. 
  

V Daihen Varstroj so že ponudili dostopne prilagodljive majhne robotske sisteme, ki jih lahko vpeljejo v skorajda že vsaki varilski delavnici – tudi za manjše serije.

  
  
Internetno povezane naprave v varilnicah omogočajo večji nadzor nad porabo časa in materiala, ob tem pa se seveda poveča učinkovitost.

Poleg tega podjetja pospešujejo robotizacijo tudi zaradi izziva s staranjem prebivalstva in strategije zmanjšanja fizičnega dela.  Pri varjenju pa je na primer izkoriščenost človeškega delovnega časa le od 25 do 30-odstotna.
  

Z reorganizacijo nabave do pravih rešitev in boljših rezultatov

Danes je za proizvajalce tehnologij največji problem podaljševanje dobavnih rokov komponent, ki jih vgrajujejo v čedalje kompleksnejše izdelke. V Daihen Varstroju so na primer imeli občutne motnje dobave s Kitajske in iz Italije, kjer je zastoj proizvodnje komponent za hladilne sisteme povzročil popoln šok na trgu.

Ker se razmere niso uredile, so morali iskati rešitve pri drugih, dražjih proizvajalcih. Kar pa je hkrati pomenilo tudi izvajanje tehničnih sprememb na izdelkih.

Tako Matjaž Vnuk: »Sedaj se napovedujejo težave na trgu polprevodniških komponent, predvsem iz Tajvana. Ko imaš enkrat ciklus dobave 6 do 8 mesecev za ključne komponente, moraš začeti s planiranjem nabave in proizvodnje za 6 do 12 mesecev. Tukaj planskim oddelkom enostavno zmanjkajo računske kapacitete.«

Kot odgovor so razvili različne scenarije dobav in proizvodnje ter zalog glede na prodajne scenarije.

 

        
 Kako dolgoročno ohranjati odnos s kupci, bo naš sogovorec, Matjaž Vnuk, predsednik uprave Daihen Varstroj s primeri iz prakse pojasnil 1. 6. 2021 na konferenci GOSS.

 
        

Brezplačne vsebine

E-PRIROČNIK: 5 priložnosti za proizvodnjo v izrednih razmerah

Kaj je bistveno drugačnega v izrednih razmerah in na kaj staviti v prihodnjih mesecih, da ostanemo konkurenčni? Izpostavljamo 5 načinov razmišljanja, ki so se v praksi izkazali za uspešne. Spremembe torej ne prinašajo le stresnih stanj, ampak tudi priložnost za večjo produktivnost in zadovoljstvo strank.

 

(Visited 630 times, 2 visits today)