BLOG: Nova uredba o embalaži in odpadni embalaži od 1. julija dalje

Še posebej tisti podjetniki, ki izdelke kupujejo v tujini, morajo s 1. julijem beležiti embalažo. Po novem zakonu ne velja več omejitev za 15 ton embalaže letno, ampak so k poročanju zavezana vsa podjetja, ne glede na količino.

Z 8. aprilom 2021 je bila sprejeta nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki vsem podjetjem v Sloveniji nalaga, da se morajo vključiti v shemo ravnanja z odpadki.

Pomembna novost uredbe je, da vključuje vsa podjetja (tudi mala in samostojne podjetnike). Prejšnja je to obvezo nalagala le podjetjem, ki so presegala 15 ton letno.

Podjetja bodo po novem morala poročati o uporabljeni embalaži in plačevati stroške ravnanja z odpadno embalažo.

Primer: za potrebe svojega poslovanja kupujete izdelke v tujini. Ti izdelki so pakirani v embalažo (na primer kartonaste škatle). V tem primeru morate beležiti količino embalaže za vsak kupljeni izdelek.

 

Za koga velja nova uredba?

Ta uredba vključuje vse, ki na kakršen koli način rokujejo z embalažo, ne glede na velikost podjetja. Zato je v tej točki smiselno vprašanje: »Kaj vse spada pod embalažo?«.
Embalaža je tisto, kar obdaja izdelek. Če je na primer izdelek zapakiran v kartonasto škatlo ali ovit s plastičnim ovojem, pomeni, da gre za embalažo. Če pa ste pri tem prvi, ki daje izdelek na slovenski trg (recimo uvozite izdelke iz tujine), postanete zavezanci za poročanje.

PRIMER: Za svojo proizvodnjo kupujete izdelke oziroma surovine v tujini. Ker so ti izdelki zaviti v embalažo, ste zavezani k poročanju o embalaži, ki je v vstopila v Slovenijo.

 

Vrste embalaže, o katerih je treba poročati

K poročanju o embalaži sodijo različne vrste embalaže:
• Prodajna je tista, ki neposredno ovija izdelke (škatla, v kateri je izdelek).
• Skupinska ovija več izdelkov (večja škatla, v katero so zloženi izdelki).
• Transportna pa tista, ki jo zagotavlja, da paketi varno pridejo do destinacije (lesene palete; folije za ovijanje embaliranega blaga).

POMEMBNO: Poročati in beležiti je treba vse tri vrste embalaže.

 

Materiali, o katerih poročamo, so:

• plastika, razen PVC-ja (v obliki plastenk, skled, tub, kanglic, škatlic za sladice, ovitkov, plastičnih gajbic oziroma zabojnikov, cvetličnih loncev, namenjenih transportu, obešalnikov za obleke, ki se prodajajo naprej, plastičnih kapsul za napitke);
• PVC (ovojna folija, vrečke, PVC-ovitki);
• papir in karton (kot so papirnate vrečke, kartonski ovitki, zavijalni papir, škatle, podloge za pecivo, krožniki, kozarci, etikete, nalepke);
• les (transportne palete, lesene gajbice);
• aluminij (predvsem v obliki pločevink, aluminijaste folije, aluminijastih kapsul za napitke);
• železo in jeklo (v obliki žebljev, jeklenk za polnjenje plinov, pokrovčkov in drugih podpornih materialov, kot so sponke, mlinčki ipd.);
• kompoziti (ločeno po vrsti materiala, glede na maso, ki prevladuje v kompozitu);
• steklo (steklenice in stekleni kozarci);
• drugo (keramika, tekstil v obliki trakov in nosljivih torb ipd.).

 

Kdo mora poročati in kdo ne?

Obveznost velja, če ste pravna oseba ali samostojni podjetnik s sedežem v Sloveniji ali tuje podjetje, ki daje na trg Republike Slovenije embalažo, in ste:

 

PROIZVAJALEC
• proizvajalec ali pridobitelj servisne embalaže,
• pridobitelj embalažnega blaga, embalažno blago kupite iz tujine,
• pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga,
• embaler (svoje izdelke pakirate v embalažo in jih prodajate na slovenski trg),
• tuja podjetja (spletne trgovine, ki prodajajo kupcem v Slovenijo).

 

PROIZVAJALEC EMBALAŽE
To je vsaka pravna oseba, ki kot dejavnost izdeluje embalažo.
Teh obveznosti nimate v primeru, da proizvajate izdelke za tuja tržišča in jih pošiljate v izvoz. V tem primeru ne poročate Sloveniji, temveč se je treba ravnati po zakonodaji, ki jo predpisuje država, v katero izvažate.

 

 

Kakšne so vaše obveznosti, če dajete embalažo na trg?

Če ugotovite, da imate opravka z embalažo, velja naslednje:
• V roku 30 dni po ugotovitvi morate opraviti prijavo na ARSO.
• Vzpostaviti morate vodenje evidence o dani embalaži na trg.
• Priključite se v embalažno shemo pri izbrani družbi za ravnanje z odpadno embalažo (DROE).
• Kvartalno morate poročati izbranemu DROE o dani embalaži na trg.

 

TERMINSKI PREGLED POROČANJ:
oktober, november in december preteklega leta do 30. januarja tekočega leta,
januar, februar in marec tekočega leta do 30. aprila tekočega leta,
april, maj in junij tekočega leta do 30. julija tekočega leta
julij, avgust in september tekočega leta do 30. oktobra tekočega leta.

 

Kako po zakonu voditi evidenco?

• Evidenco lahko podjetje vodi v Excelovi tabeli, kjer vnašate posamezne kose embalaže in količino.
• S pomočjo programa MIT Orkester lahko spremljate poročila o embalažnini na osnovi kosovnic, prevzetega blaga od dobavitelja ali na osnovi podatkov v šifrantu artiklov. Ob vnosu sistem embalažnino samodejno preračuna, izračunom pa lahko sledite preko poročil, ki so prilagojena glede na specifične potrebe podjetja.

 

Zbiranje podatkov se začne s 1. julijem

Prvo poročilo boste morali oddati v oktobru, podatke pa je treba začeti zbirati že od 1. julija 2021.
V oktobru bo treba poročati za obdobje od julija do septembra. Zato je pomembno, da čim prej ugotovite, ali ste zavezanec, na kakšen način boste zbirali podatke in kasneje tudi poročali.

 

(Visited 1.074 times, 1 visits today)