BLOG: Po-kovidne oskrbovalne verige bodo za vedno ostale drugačne

Odpornost oskrbovalnih verig bodo podjetja zagotavljala z vlaganji v nova partnerstva, nove logistične zmogljivosti ter v razvoj inovativnih digitalnih rešitev.

 

Šok zaradi COVID-19 se še vedno čuti in mnoge organizacije še vedno okrevajo po začetnem udarcu na svetovne oskrbne verige. Mnoga podjetja in cele panoge so bile v tem času primorane za vedno preoblikovati modele oskrbe.

Podjetja so si do nedavnega prizadevala optimizirati in poenotiti oskrbne verige. To še posebej velja za tista z vitko proizvodnjo in podjetja, ki so v želji po čim večji individualizaciji izdelkov s pomočjo Industrije 4.0 še zaostrila pristop just-in-time dobave. Stiskanje dobaviteljev k večji prilagodljivosti glede količin in rokov dobave je posledično zmanjšalo logistične zmogljivosti, lastna transportna sredstva, ter zmanjšalo odzivnost na motnje, kot je koronska kriza.

 

Dve ključni težavi

 

»V svetu pred pandemijo je bilo veliko govora o konceptih, kot so odpornost, agilnost, vitkost in prilagodljivost oskrbovalnih verig. Pokazalo se je, da v kriznih razmerah oz. primeru disrupcij vitkost ni optimalna. Nasprotno, verige, na primer v trgovinski panogi in avtomobilski industriji, ki so imele dodatne vire, zaloge ali – preprosto – rešitve, so s fleksibilnostjo postajale odpornejše na spremembe povpraševanj, dobavnih rokov in pretočnih časov v luči ukrepov za zajezitev pandemije,« je izpostavil asist. dr. Marko Budler s Katedre za poslovno informatiko in logistiko Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

 

   

“Gre za dve ključni težavi. Prva je, da absurdnim težavam z dobavnimi roki še ni videti konca, pri čemer je hitra dobava trenutno stroškovno izredno neučinkovita. Druga težava pa je, da prava zvišanja cen za proizvajalce in končne uporabnike šele prihajajo, saj dvigi cen surovin še niso povsod upoštevani,” navaja Budler.

 

Na oskrbne verige pomembno vpliva tudi izrazito neenako porazdeljena moč kupcev. »Ko gre za pomanjkanje čipov, so, paradoksalno in redko videno, tokrat proizvajalci avtomobilov na slabšem, saj predstavljajo manj kot 10 odstotkov povpraševanja po teh trenutno redkih vhodnih materialih,« je razložil Budler.

 

Kako graditi dolgoročno odpornost v oskrbovalnih verigah?

 

COVID-19 je še posebej izpostavil, kako krhke so kompleksne mednarodne oskrbne verige. Večji pregled nad dogajanjem v oskrbovalni verigi podjetju omogoča, da zmanjša izpostavljenost in tveganja, ko gre za dobavitelje. To pa v osnovi pomeni boljše obvladovanje različnih oblik oskrbe.

Budler ocenjuje, da se lahko na izzive gleda kot na koristi oziroma priložnosti. Podal je primer iniciativ v ZDA in Južni Koreji glede domače proizvodnje čipov, vzpostavitve reciklažnih obratov, na primer za redke zemlje, ter izboljšave na področju učinkovitosti, porabe materialov ter krožnih ekonomij oziroma nabave.

Večjo odpornost na motnje v dobavi bodo podjetja dosegla v sodelovanju z globalnimi, regionalnimi in lokalnimi partnerji, s pomočjo investicij in z vložki v razvoj, kar med drugim pomeni, da morajo:

 

  • oblikovati medfunkcijske in čezmejne ekipe za reševanje težav s pomanjkanjem v oskrbovalni verigi,
  • zagotoviti dodatne blažilce za zaloge repromateriala in surovin,
  • vnaprej pripraviti pričakovane in najslabše scenarije,
  • preverjati dodatne dobavne poti in možne lokalne vire,
  • raziskovati nove tehnologije, kot sta digitalizacija in avtomatizacija, ki jim lahko pomagajo pri razpršenosti in inovacijah znotraj njihove oskrbne verige.

 

   

»V obdobju po pandemiji bomo najverjetneje priča kombinaciji več različnih dejavnikov: višjim cenam zaradi draženja ključnih surovin in potrebi po reciklaži oziroma novih pristopih pridobivanja trenutno usihajočih surovin, kot so baker, redke zemlje in litij,« je še povedal Budler. 

 

 

Zagotovo bo potreben ponoven premislek tako o višini varnostnih oziroma kriznih zalog, kakor tudi o smotrnosti že uveljavljenih strategij, kot sta na primer zunanje izvajanje transporta ter JIT. Težave s predolgimi dobavnimi roki se bodo nadaljevale, kar pa je navsezadnje tudi priložnost, da si do sedaj konkurenčna podjetja med seboj pomagajo in skupaj nastopijo proti dobaviteljem ter tako povečajo svojo pogajalsko moč.

 

 
 
 
 
 
 
(Visited 446 times, 1 visits today)