INTERVJU: Nabava je proces, ki odločilno vpliva na razvoj podjetja

V 2. delu intervjuja nam ga. Aleša Mižigoj, direktorica podjetja Medex, razkrije, da nabava ni le to, da imaš stvari ob pravem času na pravem mestu in v pravih količinah, ter katere prednosti je v podjetje prinesla informatizacija procesov.

 

Kakšen pomen vi pripisujete nabavi in v čem se je v letih vašega vodenja nabavni proces najbolj spremenil? 

Nabava ni le to, da imaš stvari ob pravem času na pravem mestu v pravih količinah. Je proces, ki odločilno vpliva na razvoj podjetja. Vpeta je v vse procese v podjetju – sodeluje z razvojem, proizvodnjo, prodajo in marketingom. Dejstvo je, da se moramo spreminjati, razvijati. Samo na tak način lahko izdelki postajajo boljši in boljši. Nabava skrbi, da izdelki sledijo trendom, da smo v koraku s časom. V letošnjem letu namreč menjamo celotno embalažo, spreminjamo načine pakiranja. Umikamo se od plastične embalaže in vpeljujemo kartonsko, opuščamo lakirano embalažo, ki jo bodo nadomestile vodne barve. V vseh segmentih sledimo večji ekološki ozaveščenosti in prisegamo na načela trajnosti. Nabava ima v takšnem procesu izredno pomembno funkcijo.

 

   

»V letih vodenja podjetja se je na področju nabave spremenilo marsikaj. Od tega, da je nabava proizvodnjo zalagala s surovinami, do tega, da je postala ena bolj strateških funkcij v podjetju.«

 

Omenili ste, da je nabava vpeta v vse pomembne odločitve, vse poslovne procese – kako točno?

V letih vodenja podjetja se je na področju nabave spremenilo marsikaj. Od tega, da je nabava proizvodnjo zalagala s surovinami, do tega, da je postala ena bolj strateških funkcij v podjetju. Nabava skrbi, da konstantno sledimo trendom in izpolnjujemo potrebe kupcev. Vodja nabave je usklajen z vodjo proizvodnje, prodaje, financami in drugimi odločevalci v podjetju. Res je, operativna nabava skrbi, da vse poteka nemoteno, strateška nabava pa je tista, ki razmišlja in raziskuje, kako izdelke in embalaže še izboljšati, kako vpeljati nove pristope kot na primer digitalni tisk, ki je korenito spremenil dosedanje procese.

 

Kaj je po vašem mnenju temelj dolgoročnega partnerskega odnosa z dobavitelji?

Temelj dobrega partnerstva je vsekakor spoštovanje dogovorjenega. Vemo pa, da gre lahko v življenju marsikaj narobe. Dober partner zna prisluhniti in nam priskočiti na pomoč, če se znajdemo v težavah. Seveda mi kot kupec enako prisluhnemo in gledamo na odnose z dobavitelji, še zlasti, ko ne gre vse po načrtih. Kakovosten odnos je tisti, kjer partnerja skupaj rasteta in se razvijata. V Medexu imamo namreč širok nabor izdelkov, od medu, prehranskih dopolnil, izdelkov za lepoto do funkcionalne športne prehrane. Nemogoče je, da bi sami brez podpore in usmeritev dobaviteljev spremljali razvoj na vseh omenjenih področjih. In ravno tu se pokaže vrednost odnosa z našimi dobavitelji, ki nas s svojim znanjem in izkušnjami ozaveščajo ter izobražujejo o novostih na trgu, da svoje izdelke prilagajamo zahtevam in potrebam tako trga kot kupcev. Kontrola vhodnih surovin je v naši industriji izredno pomembna. Naši partnerji poskrbijo, da imamo varne in kakovostne sestavine, skratka popolne. 

 

Poleg dobaviteljev pa je pri tem pomemben tudi zanesljiv poslovni informacijski program. Kakšne so po vaših izkušnjah največje prednosti informatizacije procesov, če izhajate iz svojega podjetja?

Če izhajam izključno iz naših izkušenj, bi danes veliko prej uvedli tak način dela (smeh). Šele sedaj vidimo, koliko napakam bi se lahko izognili, če bi jih prej reševali znotraj ERP sistema. Vse mora biti povezano na enem mestu. Samo s celovitim informacijskim pristopom lahko dobiš kakovosten pregled nad posli, prostora za polovične rešitve žal ni. S Power BI so vsi podatki le en klik stran.

 

   

»V letu in pol smo prišli do več rezultatov kot prej v desetih.«

 

Z uvedbo informacijske tehnologije je zagotovo rezultat boljša organizacija podjetja, procesi si sledijo po točno določenem zaporedju, nič več se ne preskakuje. Prodaja signalizira / nakaže prodajo, nabava dobi potrebne informacije in gre lahko takoj v akcijo. Enako velja za proizvodnjo. Na ta način ne prihaja več do ozkih grl, informacije ne zastajajo, izdelki se ne kopičijo v proizvodnji. Vsi v verigi začnejo spoštovati zaporedje procesov. Rezultat je boljša organizacija podjetja.

 

Kako vi osebno vidite poslovni informacijski sistem za delovanje podjetja?

Dejstvo je, da morajo najvišje funkcije v podjetju stati za informacijskim sistemom. Oseba, ki ima vizijo in celovit pregled nad poslovanjem, da zna predlagati prave rešitve. Drži, da mora za uvedbo ERP-a nujno zadaj stati vodstvo, če želimo prave rezultate. 

Ko najvišje funkcije v podjetju stojijo za informacijskim sistemom, se delovni procesi začnejo postavljati na pravo mesto v pravem sosledju. Pri financah se vse začne in konča, naša finančna direktorica vodi vse procese. Je pravzaprav dirigent, ki ima s celovitim nadzorom nad poslovanjem, ki ga omogoča informacijski sistem, vse niti v svojih rokah. S poslovnim informacijskim programom so naši projekti postali jasni, procesi avtomatizirani, vse se odvija hitreje, odločitve se sklepajo takoj, komunikacija z zunanjimi viri poteka hitro. Hitrejše odločanje, stvari so avtomatizirane, to so največje spremembe. V 1,5 leta smo prišli do več rezultatov kot prej v 10-ih. V podjetju tudi nimamo več informatikov, saj jih v podjetju naše velikosti ne potrebujemo. Imamo sicer osebo za hitro pomoč, za vse ostalo pa so tu zunanji izvajalci, ekipe strokovnjakov, ki so specializirani za reševanje morebitnih težav. Ti se povežejo na daljavo in zadeve uredijo. Nič več ne rešujemo teh težav sami v podjetju.

 

Se pa verjetno strinjate, da so spremembe zagotovo velik izziv, ne glede na velikost podjetja in panogo. Kako zaposlene uspešno pripraviti na spremembe?

Ljudje v osnovi ne maramo sprememb, četudi so te dobre. Ljudje smo radi tam, kjer smo, čeprav se mogoče ne počutimo najboljše.

V Medexu smo se digitalizacije lotili že veliko pred epidemijo. Prenovili smo skladiščne procese, vse delovne procese nadzorujemo z orodjem Power BI, ki je bil sprva vpeljan le v prodajo, nato pa zelo uspešno tudi v nabavo in finance. Stvari so sedaj vidne in dostopne vsem. Nič več ni razhajanj v informacijah med oddelki, kar je včasih povzročalo marsikatero nevšečnost. Sedaj je podatek jasen, predvsem pa vsi gledamo enake podatke, ne glede na področje dela. Boljši vpogled v podatke omogoča učinkovitejše upravljanje z vlogami – ali so dobave točne, kakšne so dobave glede na planirane cene, dejansko dosežene nabavne cene, kako se gibljejo zaloge, ki se jih je potrebno znebiti. V preteklosti ni bilo vedno lahko. Številke so bile skrite. Na vprašanje, kako zaposlene pripraviti na spremembe, bi odgovorila, da je bistvenega pomena, da vodja daje zgled, zaposleni pa mu bodo sledili. Če sama ne bi uporabljala teh orodij, jih zagotovo tudi zaposleni ne bodo. Bistveno je, da zaposleni podatke odprejo, da orodje ni samo sebi namen.


Najlepša hvala za pogovor, gospa Aleša.

O učinkovitih praksah bo ga. Aleša Mižigoj 1. junija letos predavala na konferenci GOSS. Dogodek poteka v spletni obliki in je zato brezplačen.

 

Brezplačne vsebine

E-PRIROČNIK: 5 priložnosti za proizvodnjo v izrednih razmerah

Kaj je bistveno drugačnega v izrednih razmerah in na kaj staviti v prihodnjih mesecih, da ostanemo konkurenčni? Izpostavljamo 5 načinov razmišljanja, ki so se v praksi izkazali za uspešne. Spremembe torej ne prinašajo le stresnih stanj, ampak tudi priložnost za večjo produktivnost in zadovoljstvo strank.

 

(Visited 1.419 times, 1 visits today)