INTERVJU: Podjetja vse bolj razmišljajo procesno. Zakaj?

Pogovor z direktorico podjetja Saop, Petro Šinigoj, o trendih za oskrbovalne verige.

 

Podjetje Saop prvega oktobra organizira Konferenco o trendih za oskrbovalne verige. Tematika, ki se dotika skoraj vsakega podjetja. Kako bi vi predstavili, kaj je glavni namen organiziranja v oskrbovalno verigo?

Glavni namen je zadovoljiti potrebe kupca. Če so včasih podjetja dokazovala, kdo ima bolj kakovosten izdelek, so danes zahteve širše. Kupec ocenjuje, kdo mu bolje zagotavlja to, kar potrebuje, tako pogosto, kot to potrebuje in seveda za ceno, ki jo je pripravljen plačati.

Taka veriga vključuje vse procese, ki so potrebni, da se surovina pretvori v izdelek ali storitev. Pri tem imamo v mislih tako odnos s partnerji in dobavitelji kot tudi interno, med oddelki. Opažamo, da imajo podjetja prav pri urejanju notranje oskrbovalne verige kar precej izzivov.

Manj kot je korakov, ki so potrebni za izvedbo, manj je zatikanja, boljši je pretok informacij, bolj je kupec zadovoljen. Tovrstna optimizacija temelji na digitalizaciji in avtomatizaciji procesov. Vse to pa vpliva na nižanje stroškov in optimizacijo časa.

 

Saop je s svojim sistemom ERP vpet v oskrbovalno verigo. Digitalizacija in izmenjava digitalnih podatkov med podjetji in oddelki v podjetju pomeni bistveno pohitritev vseh procesov in informacij. Verjetno je to tudi glavni razlog, zakaj ste se odločili za tako konferenco?

Tako je. Za konferenco smo se odločili, ker želimo poudariti pomembnost dobro urejenih poslovnih procesov, ki morajo biti podprti z ustrezno rešitvijo ERP.

Dober ERP omogoča digitalizacijo poslovanja, hitre dostope do podatkov in kakovostne analize. Vse to je osnova za pravočasno sprejemanje kvalitetnih poslovnih odločitev. Podjetja pa se le redko odločajo za spreminjanje svojih procesov dela iz navadno dveh razlogov. Prvi je ta, da nikoli ni zares pravi trenutek. So vedno druge prioritete. Drugi pa je pogosto strah pred uvajanjem sprememb.

 

Ste že kdaj od stranke dobili povpraševanje, da ji pomagate urediti proces oskrbovalne verige?

Za zdaj se še nismo srečali s primerom, da bi nas nagovorili s temi besedami. Naše stranke stopijo v stik z nami predvsem z namenom reševanja posameznih izzivov, ko imajo težavo z obvladovanjem zalog, želijo urediti proces dobave, spremljati proces nabave … Torej, ko želijo reševati posamezne procese. V Saopu pa k tem izzivom pristopamo celovito, zato skušamo analizirati vse procese v posamezni organizaciji in jih optimizirati prav s pomočjo ERP-ja.

 

Na konferenci bodo predstavljeni konkretni primeri iz prakse. Te bodo predstavila podjetja sama. Zakaj so ti primeri iz prakse zanimivi?

Res je. Program smo usmerili v prakso. Udeležencem želimo predstaviti, s kakšnimi težavami se podjetja srečujejo in kako jih rešujejo. Dejstvo je, da so oskrbovalne verige zelo različne, saj je vsako podjetje vpeto v drugačen proces. Zato je nemogoče predstaviti absolutna pravila, ki bi veljala za vse panoge in vsa podjetja. Na letošnji konferenci smo se osredotočili na optimizacijo pretoka podatkov in kako sistematično pristopiti k organiziranju procesov. Resnično se veselim tudi primera iz tujine, konkretno iz Belgije, ki ga bo predstavil naš poslovni partner. Verjamem, da bodo vsebine odprle široko paleto vprašanj in da se bomo iz teh primerov lahko veliko naučili.

 

Komu je konferenca namenjena?

Konferenca je namenjena vodjem nabave, proizvodnje, prodaje in direktorjem v malih in srednje velikih podjetjih, da spoznajo, na kakšen način lahko izboljšajo procese in racionalizirajo svoje delo. Letošnji primeri bodo bolj usmerjeni v trgovino in proizvodnjo, čeprav se zavedamo, da so v oskrbovalno verigo vpeta tudi podjetja, ki se ukvarjajo s storitvami. Verjamem, da bo konferenca zanimiva za vse, ki želijo bolje organizirati svoje delo.

 

Kako Saop vidi svoje mesto znotraj oskrbovalnih verig?

Vidimo se kot ključni akter, ki s svojo rešitvijo ERP pomaga urejati in optimizirati poslovne procese znotraj oskrbovalne verige. Dejstvo je, da podjetja vse bolj iščejo celovite rešitve in razmišljajo procesno.

V Saopu se učimo vsak dan. Od primera do primera, od stranke do stranke. To, da rastemo skupaj s svojimi naročniki, nas motivira, saj nam daje tudi veliko dragocenih izkušenj.

 

Brezplačne vsebine

E-PRIROČNIK: Kako je podjetje razočaralo kupce zaradi slabega pretoka informacij

(Visited 455 times, 1 visits today)