BLOG: Objavljen je Razpis P4D – kaj prinaša?

Slovenski podjetniški sklad je objavil dolgo pričakovani razpis P4D, s katerim spodbuja digitalizacijo poslovanja v mikro, malih in srednje velikih podjetjih. 

Ključna informacija je, da se podaljša obdobje upravičenosti stroškov za 1 leto, glede na merila ocenjevanja pa so proizvodna podjetja še vedno v rahli prednosti pred ostalimi panogami. Poglejmo, kaj prinaša. 

 

 

       Pomembni datumi

 • Rok za prijavo je 1. 9. 2021, do 14:00. To resda pomeni nekaj več časa za oddajo vloge, vendar velja upoštevati čas letnih dopustov (julij, avgust), ko je razpoložljivost zunanjih izvajalcev, katerih ponudbe potrebujete v sklopu razpisne dokumentacije, omejena. 
 • Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022. To pomeni, da lahko vključite stroške za projekte, ki so že v teku.
 • Nobena operacija, ki je predmet razpisa, se ne sme zaključiti pred 1. 9. 2021. 
 • Računi morajo biti poravnani najkasneje 30. 9. 2022. Do tega datuma morajo biti uradno zaključene vse operacije, ki jih prijavljate na razpis (implementacija strojne in programske opreme).
 • Odpiranje prejetih vlog bo že 4. 9. 2021, izbrane kandidate pa komisija obvesti v roku 60 dni, torej 4. 11. 2021.

 

 

 

Katere aktivnosti spodbuja?

Tokratni razpis se osredotoča na:

 • Izkušnjo kupca (na kakšen način bo digitalizacija izboljšala komunikacijo s kupci),
 • Podatkovno strategijo (vzpostavitev sistema zbiranja, shranjevanja in obdelave podatkov kot npr. vzpostavitev baz za odločanje na osnovi podatkovne analitike),
 • Digitalne rešitve, digitalne poslovne modele (nadgradnja in optimizacija poslovanja na osnovi digitalnih tehnologij),
 • Strategijo razvoja digitalnih kadrov (usposabljanje kadrov za pridobivanje digitalnih kompetenc),
 • Kibernetsko varnost (izvedba penetracijskega testa, odprava pomanjkljivosti na področju kibernetske varnosti),
 • Industrijo 4.0 (izdelava digitalnega dvojčka proizvodnega procesa, integracija IoT platforme, robotizacija in avtromatizacija proizvodnje, AI …).

 

Ob prijavi je med drugim potrebno pripraviti tudi Akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije, ki mora zajemati vsaj eno od zgoraj naštetih ključnih področij. Predlogo Akcijskega načrta, ki služi kot celovit popis aktivnosti, ki jih podjetje načrtuje v sklopu projekta, si lahko prenesete tukaj.

Prijavitelj lahko v stroške prijavi največ 2 zaposlena hkrati, za katera se povrnejo stroški plač in drugi, vezani neposredno na načrtovane operacije. Stroški zaposlenih so upravičeni od dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju (predvidoma decembra 2021) do zaključka projekta, najkasneje do 30. 9. 2022.

 

Obdobje upravičenosti stroškov se podaljša za 1 leto

Obdobje upravičenosti stroškov je po novem od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022, torej se podaljša za 1 leto. V tem obdobju morajo biti porabljena in utemeljena vsa dodeljena sredstva. 

V praksi to pomeni, da lahko v razpis vključite račune za nakup strojne in / ali programske opreme od 1. 10. 2020 dalje, torej tudi za nazaj. Računi ne smejo prekoračiti datuma 30. 9. 2022, ko je treba vse aktivnosti v sklopu razpisa tudi uradno zaključiti. Nobena operacija pa se ne sme zaključiti pred oddajo vloge, torej pred 1. 9. 2021.

Podaljšano obdobje upravičenosti stroškov je zagotovo dobrodošla sprememba, saj je uvedba digitalizacije v podjetje praviloma kompleksen in dolgotrajnejši projekt. Ko gre za prenovo poslovnih procesov z uvedbo digitalizacije je to pomemben podatek, saj gre za precej kompleksen izziv, ki od podjetij zahteva celovito prenovo filozofije poslovanja in ne samo posodobitve poslovnih procesov.

 

   

Pri pripravi vsebine si lahko pomagate z odgovori na najpogostejša vprašanja, ki smo jih zapisali v brezplačnem priročniku.

 

Merila točkovanja

Sklad bo preko razpisa podprl 300 vlog. Če bo zanimanje veliko, veljajo naslednji kriteriji, ki jih je dobro upoštevati že med samo pripravo dokumentacije.

V primeru, da več prijaviteljev dobi zadostno število točk, v tem primeru 60 ali več od skupno 100, in je zahtevan skupni znesek večji, kot je sredstev na voljo, komisija da prednost tistim, ki so pri ocenjevanju dosegli višje število točk. V primeru, da več vlagateljev dobi enako število točk, velja kriterij, koliko točk so vlagatelji dosegli po posameznih merilih, ki so razvrščena po pomembnosti – Ocena projekta digitalne transformacije (1) najbolj pomembno, Status vlagatelja (5) najmanj pomembno.

Dodatno točke prejmejo podjetja iz bolj ogroženih regij (Indeks razvojne ogroženosti) glede na sedež podjetja oz. naslov podružnice, kjer se razpisne aktivnosti izvajajo. Največ točk prinaša Pomurski -12 točk, najmanj pa Osrednjeslovenski – 1 točka. 

Če bodo vloge tudi po teh kriterijih še vedno izenačene, bo komisija upoštevala tiste, ki bodo prispele prej. 

 

Kaj se ne spremeni?

Po trenutno dostopnih podatkih na dan objave članka (23. 6. 2021) ostaja enako:

 • Predmet razpisa: spodbuditi podjetja, da z nakupom programske in / ali strojne opreme posodobijo poslovne procese, organizirajo poslovanje in izboljšajo učinkovitost podjetja ter zvišajo nivo digitalne kulture zaposlenih
 • Upravičeni stroški (podrobna obrazložitev tukaj)
 • Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan prijave vsaj 5 zaposlenih, prednost pa imajo podjetja iz proizvodne dejavnosti.
 • Višina financiranja v sklopu razpisa je do 60 % investicije. Minimalna vrednost subvencije je 30.000 €, zato morate prijaviti projekte v vrednosti najmanj 50.000 € za nakup strojne in / ali programske opreme; projekti nižjih vrednosti ne pridejo v poštev
 • Digitalizirati je treba vsaj eno od ključnih področij, kot so na primer: proizvodnja, nabava, finance, kadrovanje, beleženje delovnega časa, orodja za analitiko (Power BI) …
 • Pomoč ponudnikov programskih rešitev v vlogi zunanjega izvajalca, Saop ali MIT informatika 

 

 

   

“Pomembno je, da podjetje točno ve, katere poslovne procese namerava digitalizirati in ima za to že izbranega zanesljivega ponudnika za izvedbo.”

 
 

Katera podjetja imajo največ možnosti glede na razpisane termine?

Glede na to, da je bila objava razpisa prvotno predvidena že v začetku aprila, in se je večina prijaviteljev aktivno pripravljala na takratni rok, je še vedno precej podjetij, ki so s pripravo dokumentacije čakala na uradno objavo razpisa. “Pomembno je, da ima stranka izoblikovano idejo, kaj potrebuje in da ima kompetentno partnerstvo v ozadju. Torej, da točno ve, katere poslovne procese namerava digitalizirati in ima za to že izbranega zanesljivega ponudnika za izvedbo. Zagotovo imajo možnosti za uspeh tudi tisti, ki se bodo sedaj pripravljali čisto na novo, vendar se po naših informacijah mesta, tako na agencijah kot pri ponudnikih programskih rešitev, kar hitro polnijo, in kmalu ne bodo več v stanju sprejemati novih strank, ki bi jim sicer lahko pomagali pri pripravi dokumentacije,” odgovarja Urša Piculin Tancoš, direktorica agencije AliasPlus, na vprašanje, koliko realnih možnosti za uspeh imajo popolni začetniki.

 

Upoštevajte čas letnih dopustov 

Rok za oddajo vloge je 1. 9. 2021. Ob tem velja upoštevati, da bo v prihodnjih 2 mesecih veliko zaposlenih, tako v vašem podjetju kot pri ponudnikih programskih rešitev, na letnem dopustu oz. kakorkoli odsotnih. Zagotovo je to pomemben faktor, ko načrtujete aktivnosti, vezane na razpis – pridobitev ponudb zunanjih izvajalcev, delo zaposlenih pri pripravi celotne dokumentacije in drugo. 

 

O najpogostejših vprašanjih in izzivih, ko gre za prijavo na katerikoli razpis, kje se lahko zatakne in kako se v podjetju organizirati, da si povečamo možnosti za uspeh, smo podrobneje predstavili v brezplačnem priročniku

Vse o razpisu P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP si lahko preberete tukaj.

 

(Visited 384 times, 1 visits today)