View all posts by Tanja Lipovec

BLOG: Digitalni dvojček odpira nove dimenzije planiranja proizvodnje

V članku izveste: Kaj je digitalni dvojček in kakšno vlogo ima pri planiranju proizvodnje?  Zakaj podjetje izgublja dragocene vire z ročnimi in excel metodami?  Ali lahko človeški um konkurira u... Read more

BLOG: Ste pripravljeni na “krizo”?

V članku izveste: Kako optimizirati poslovanje za zagotavljanje trajnostne rasti in dolgoročnega uspeha tudi v dinamičnih razmerah?  Katera orodja so zanesljiva osnova za odločanje in ohranjanje konkuren... Read more

E-PRIROČNIK: Učinkovito upravljanje proizvodnje

... Read more

BLOG: Izzivi in priložnosti umetne inteligence v proizvodnji

Čeprav je umetna inteligenca v poslu prisotna že lep čas, smo v zadnjih mesecih, predvsem s popularizacijo jezikovnega modela ChatGPT, priča pravi eksploziji zanimanja za tovrstna orodja. Kaj izveste v članku? ... Read more

BLOG: Kako vodja proizvodnje vpliva na kakovost, produktivnost in konkurenčnost podjetja

V članku izveste: Zakaj je nujno, da vodja razume pomen avtomatizacije, analitike in umetne inteligence? Na kakšen način sta z njim povezani kakovost izdelkov in zadovoljstvo kupcev? Katere lastnosti... Read more

BLOG: Kdaj planirati vzdrževanje v proizvodnji in na kakšen način?

V članku izveste: Kdaj je primeren čas za planiranje vzdrževanja? Na kakšen način optimalno planirati vzdrževalna dela v proizvodnji? Kateri vzdrževalni pristop je priporočljiv glede na tip proi... Read more

INTERVJU: Motivacija mladih za delo z lesom se povečuje

Še nedolgo nazaj je bila lesarska industrija ena najmanj obetavnih panog v Sloveniji. Kar je svojevrsten paradoks, saj smo tretja najbolj gozdnata država v Evropi. Visok delež gozdnatosti pa tudi pomeni, da je les str... Read more

E-PRIROČNIK: Kako z ERP sistemom do dobrih temeljev poslovanja?

... Read more

E-PRIROČNIK: Aktualni razpisi za proizvodna podjetja 2023

... Read more

Video: Posvet o aktualnih razpisih za proizvodna podjetja

... Read more

BLOG: “Česar se ne meri, ni mogoče izboljšati” pravi rek, kar pa še kako velja za proizvodnjo

V članku izveste: Kakšna je razlika med proizvodnjo po občutku in tisto, ki sloni na dejanskih podatkih? Ali veste, koliko lahko vaša proizvodnja še sprejme? Zakaj sploh vlagati v informacijsko pod... Read more

BLOG: Proizvodna podjetja ostajajo gonilo gospodarstva

Kot kaže, pritiskom na proizvodna podjetja (še) ni videti konca. Če so v preteklih dveh letih morala prilagoditi svoje poslovne modele ter na novo zastaviti ključne procese – nabavo, logistiko in druge, se bo očit... Read more

INTERVJU: Fokus smo usmerili na spremljanje proizvodnje in natančnejše načrtovanje

V podjetju KOV se ukvarjajo z izdelavo jeklenih konstrukcij, varjenjem barvnih in črnih materialov strojegradnje, izdelavo strojnih delov, pri čemer več kot dve tretjini prihodkov ustvarijo v Avstriji, Italiji, Nemči... Read more

BLOG: Kako odgovoriti na pomanjkanje proizvodnega kadra?

Proizvodna podjetja se soočajo z velikim izzivom pomanjkanja kadra – tako nižje kvalificiranih delavcev v proizvodnji kot tehnološko usposobljenih na višjih in vodstvenih pozicijah. Pri zaposlovanju namreč že nek... Read more

BLOG: Kako vpeljati digitalizacijo brez upada produktivnosti

Številna proizvodna podjetja bodo letos tudi s pomočjo državnih razpisov digitalizirala svoje procese. Ob uvajanju izboljšav pa pogosto pozabimo na padec produktivnosti, ki ga pri zaposlenih sprožijo spremembe. Ob ... Read more